Multipla sociala roller -Stress eller utveckling för kvinnan i dagens samhälle?

DSpace Repository

Multipla sociala roller -Stress eller utveckling för kvinnan i dagens samhälle?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Multipla sociala roller -Stress eller utveckling för kvinnan i dagens samhälle?
Author Tauriainen, Camilla ; Rosengren, Cecilia
Date 2006
English abstract
Multipla social roles. Stress or development for the woman in today´s society?
Swedish abstract
Syftet med vår uppsats är att ta reda på om fyra kvinnor i två mellanstora väst och sydsvenska städer upplever stress sett ur ett rollperspektiv i vårt senmoderna samhälle. Vi ville även veta vad som stressar dem i de olika rollerna, samt hur de balanserar de olika rollerna. Vi har intervjuat fyra kvinnor mitt i livet och sedan analyserat deras berättelser gentemot aktuell teori i ämnet kring rollstress. Våra funderingar har kretsat kring hur kvinnan kombinerar sina olika roller i vårt komplexa samhälle, med alla dess krav och möjligheter. Vi har kommit fram till att samtliga av våra informanter känner av stress i olika grad och att upplevelsen kan variera beroende på vilket socialt sammanhang man befinner sig i. Vissa ser kvinnans multipla roller som utvecklande och positiva medan andra ser dem som en belastning och en negativ stressfaktor. Vi kom fram till att upplevelsen inte var statisk, utan kunde variera över tid och vilken fas man som kvinna befinner sig i för tillfället. Även det sociala stödet spelade roll för om den upplevda stressen var positiv eller negativ.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject balansera
krav
kvinna
rollstress
senmodernt samhälle
upplevelse
relationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/2935 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics