Förmänskligade djur, familjekonstellationer och goda intentioner i normbrytande bilderböcker

DSpace Repository

Förmänskligade djur, familjekonstellationer och goda intentioner i normbrytande bilderböcker

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förmänskligade djur, familjekonstellationer och goda intentioner i normbrytande bilderböcker
Author Arthursson, Therése ; Svensson, Hanna
Date 2019
Swedish abstract
En betydelsefull effekt av förskollärares val av böcker för barn är att en bok förmedlar normer till barn. Denna uppsats syfte har varit att undersöka hur bild och text framställer normer i normbrytande bilderböcker. Våra frågeställningar behandlar på vilket sätt heteronormativitet och vithet framställs i bilderböckerna samt vad förmänskligade djur gör med normbrytande framställningar i bilderböckerna. Vi har studerat fem stycken utvalda bilderböcker som bryter mot normer med visuell textanalys som metod. Som teoretiskt perspektiv har vi använt socialkonstruktivism, att samhället är social konstruerat i människors samspel med varandra och de analytiska begreppen är vithet och heteronormativitet. Resultatet av heteronormen i bilderböckerna visade sig ha en modern syn och flera olika familjekonstellationer framställdes. Angående vithet syntes det att trots goda intentioner till att bryta normer bidrog det till att normer om vithet förstärktes. Förmänskligande djur möjliggör att fler barn kan känna igen sig i bilderböckerna samt att det kan vara enklare att ta upp känsliga och obehagliga ämnen med karaktärer av djur. Det blir svårt att dra en generell slutsats av framställningen med förmänskligade djur då det är handlingen i boken som är avgörande. Beroende av bilderbokens ämne är det ibland mer fördelaktigt med framställning av mänskliga karaktärer och ibland med djur.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bilderböcker
Förmänskligade djur
Förskola
Heteronormativitet
Normer
Socialkonstruktivism
Vithet
Handle http://hdl.handle.net/2043/29352 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics