Vad spelar det för roll? Det är ju bara en bok... En diskursanalys med intersektionellt perspektiv av Askungen och Rödluvan i två olika utgåvor

DSpace Repository

Vad spelar det för roll? Det är ju bara en bok... En diskursanalys med intersektionellt perspektiv av Askungen och Rödluvan i två olika utgåvor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad spelar det för roll? Det är ju bara en bok... En diskursanalys med intersektionellt perspektiv av Askungen och Rödluvan i två olika utgåvor
Author Olsson, Jenny ; Nilsson, Sofie
Date 2019
Swedish abstract
Sammanfattning Titel: Vad spelar det för roll? Det är ju bara en bok... Författare: Sofie Nilsson och Jenny Olsson Barnlitteratur är idag och sedan en lång tid tillbaka en viktig del av förskolans pedagogiska material. Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munther (2005) skriver att ny litteratur har svårt att ta sig in i förskolans bokhylla. Detta medför att förlegade normer och värderingar i äldre litteratur fortfarande förmedlas på förskolan. Vi tänker genom detta att vår studie blir relevant och att det blir ett intressant ämne att undersöka. Problemområdet i vår uppsats är hur budskap och normer förmedlas via barnlitteratur då vi vill öka medvetenheten hos pedagoger att kritiskt reflektera över det vi läser med och för barnen. Vi har gjort en diskursanalys och med hjälp av ett intersektionellt perspektiv och genusteori har vi undersökt och synliggjort hur olika normer och budskap framkommer i äldre och nyare utgåvor av Askungen och Rödluvan. Vi analyserar våra valda böcker med hjälp av fyra teoretiska begrepp. Begreppen är klass, genus, kön och etnicitet. Uppsatsens resultat visar att klassiska Askungen och Rödluvan förmedlar äldre och förlegade normer. Nya Askungen och Rödluvan förmedlar normer och budskap som går att se idag, och som vi tänker utmanar de äldre normerna. Vi menar då att det blir viktigt att samtala med barnen om vad litteraturen säger oss och bidra med tankar som utmanar normer och värderingar. Detta för att barnen ska få förståelse för att olikheter är något som finns runt omkring oss då alla inte är stöpta i samma form.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Barnlitteratur
Etnicitet
Förskola
Genus
Intersektionalitet
Klass
Kön
Handle http://hdl.handle.net/2043/29354 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics