De osynliga förväntningarna om vem och vad jag är - En studie om hur kön skapas genom yttre attribut och föremål

DSpace Repository

De osynliga förväntningarna om vem och vad jag är - En studie om hur kön skapas genom yttre attribut och föremål

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title De osynliga förväntningarna om vem och vad jag är - En studie om hur kön skapas genom yttre attribut och föremål
Author Strand, Johanna
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med min studie är att studera hur kön relateras till intresse i populära barnfilmer, med intresse menar jag yrke/hobby/föremål/egenskaper. För att utveckla kunskap av hur de osynliga förväntningarna och normer som existerar förmedlas via film. Detta studerade jag med en diskursanalys av tre populära filmer i dagens barnkultur. Och med hjälp av tidigare forskning om ideala utseenden och hur media påverkar, kunde jag se mönster bland karaktärer i de olika filmerna utifrån deras sociala kön. I min studie såg jag hur huvudkaraktärerna följde de ideala förväntningar för både det manliga och kvinnliga könet. Samt hur de ideala karaktärerna ger oss en uppfattning om hur en ”god” karaktär ser ut, i förhållande till de karaktärer som är anti-ideala, med det menar jag de karaktärerna som inte förhåller sig inom ramen för det ideala utseendet och framställs som ”onda” karaktärer. Genom att använda mig av teoretiska utgångspunkter så som genus, normkritik och stereotypa könsroller synliggjordes det hur kön görs genom sociala praktiker i filmerna som även reproduceras i samhället vi lever i idag. Detta sågs i filmerna av könsmarkerade färger och föremål som var kopplad till ett visst kön.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject barnfilm
diskursanalys
genus
könsmarkörer
könstillhörighet
normer
sterotyper
Handle http://hdl.handle.net/2043/29356 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics