De osynliga förväntningarna om vem och vad jag är - En studie om hur kön skapas genom yttre attribut och föremål

DSpace Repository

De osynliga förväntningarna om vem och vad jag är - En studie om hur kön skapas genom yttre attribut och föremål

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Strand, Johanna
dc.date.accessioned 2019-07-01T14:58:00Z
dc.date.available 2019-07-01T14:58:00Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29356
dc.description Syftet med min studie är att studera hur kön relateras till intresse i populära barnfilmer, med intresse menar jag yrke/hobby/föremål/egenskaper. För att utveckla kunskap av hur de osynliga förväntningarna och normer som existerar förmedlas via film. Detta studerade jag med en diskursanalys av tre populära filmer i dagens barnkultur. Och med hjälp av tidigare forskning om ideala utseenden och hur media påverkar, kunde jag se mönster bland karaktärer i de olika filmerna utifrån deras sociala kön. I min studie såg jag hur huvudkaraktärerna följde de ideala förväntningar för både det manliga och kvinnliga könet. Samt hur de ideala karaktärerna ger oss en uppfattning om hur en ”god” karaktär ser ut, i förhållande till de karaktärer som är anti-ideala, med det menar jag de karaktärerna som inte förhåller sig inom ramen för det ideala utseendet och framställs som ”onda” karaktärer. Genom att använda mig av teoretiska utgångspunkter så som genus, normkritik och stereotypa könsroller synliggjordes det hur kön görs genom sociala praktiker i filmerna som även reproduceras i samhället vi lever i idag. Detta sågs i filmerna av könsmarkerade färger och föremål som var kopplad till ett visst kön. en_US
dc.format.extent 43 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject barnfilm en_US
dc.subject diskursanalys en_US
dc.subject genus en_US
dc.subject könsmarkörer en_US
dc.subject könstillhörighet en_US
dc.subject normer en_US
dc.subject sterotyper en_US
dc.title De osynliga förväntningarna om vem och vad jag är - En studie om hur kön skapas genom yttre attribut och föremål en_US
dc.title.alternative The invisible expectations of who and what I am - A study of how gender is created by external attributes and objects en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Hellborg, Anna Maria
dc.contributor.supervisor Ernberg, Mathilda
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Förskollärarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics