Handrörelser i digitala applikationer

DSpace Repository

Handrörelser i digitala applikationer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Handrörelser i digitala applikationer
Author Terne, Adam
Date 2019
Swedish abstract
I denna uppsats har frågeställningen ”Hur kan handrörelser användas i digitala applikationer?” utforskats. Metoderna använda i projektet härstammar från fältet interaktionsdesign. Denna frågeställning utforskades genom en användarcentrerad designprocess med handigenkänningssystemet ”Leap Motion” som material för registrering av handrörelser. Tidigare utförda studier presenterade i delen ”Bakgrund” visar tydligt på fördelar med handrörelsestyrda interaktioner samt dess potential för implementation i digitala applikationer. I projektet utvecklades och testades prototyper med användare kontinuerligt. Under dessa tester observerades användare när de interagerade med de utvecklade prototyperna samt diskuterade prototyperna i grupp. Insikterna samlade under detta projekt presenteras i delen ”Resultat” och är tänkt att agera som vägledning för framtida forskning eller designprojekt i ämnet handrörelsestyrning för Human Computer Interaction. Uppsatsen avslutas med en diskussion om det utförda arbetet i detta projekt samt hur handrörelsestyrda interaktioner kan implementeras i fler kontexter av Human Computer Interaction.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/29379 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics