Potentiell pedofil eller maskulinitetsideal - En kritisk analys av medias beskrivning om män som arbetar i förskolan

DSpace Repository

Potentiell pedofil eller maskulinitetsideal - En kritisk analys av medias beskrivning om män som arbetar i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Potentiell pedofil eller maskulinitetsideal - En kritisk analys av medias beskrivning om män som arbetar i förskolan
Author Olsson, Tobias ; Roos, Lukas
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att undersöka och analysera hur media beskriver män som arbetar i förskolan. Tidningarna vi valt att undersöka är kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen samt de fackliga tidningarna Förskolan och Lärarnas tidning. Tidsramen på urvalet av artiklar har haft fokus på 2000-talet och den tidigaste artikeln vi undersökt är skriven 2003 och senaste är skriven 2019. Antalet artiklar som ligger till grund för studien är 34 artiklar från kvällstidningarna och 17 från de fackliga tidningarna. För att analysera artiklarna har vi använt oss av lexikalisk analys som är en lingvistisk form av kritisk diskursanalys som fokuserar på ord som används och inte används av författarna. Vi har även utgått från R.W. Connells (1999) maskulinitetsteori om hegemonisk maskulinitet och underordnad maskulinitet som teoretisk ram av vår analys. Som metod för att sammanställa data vi fått fram genom vår analys har vi använt oss av Thomas Denks (2002) beskrivning av komparativ metod för att synliggöra mönster och diskurser som framställs av analysen. Resultatet av vår studie visar på två tydliga diskurser i form av brottsdiskursen och stereotypsdiskursen som återgående syns i de undersökta artiklarna. Det blir tydligt att man sällan diskuterar män som arbetar i förskolan utan att pedofildebatten dyker upp på ett hörn eller att man diskuterar ett behov av män som förebilder för barnen. Med grund i vårt resultat diskuterar vi hur diskurserna påverkar debatten om män i förskolan. Då många artiklar handlar om jämställdhetsdebatten, diskuterar vi hur den könssegregerade arbetsmarknaden påverkar valet av könsstereotypa yrken och hur män i förskolan påverkas. Slutligen kommer vi in på clickbait-eran och hur det massiva flödet på medier och behovet av klick på artiklar påverkar debatten. Vi avslutar med att presentera förslag på vidare forskning. Nyckelord: Diskurs, Förskola, Ideal, Jämställdhet, Media, Män, Maskulinitet
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Diskurs
Förskola
Ideal
Jämställdhet
Media
Män
Maskulinitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/29384 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics