"Alla barn har rätt till en saga varje dag." En kvalitativ studie om barnlitteraturens betydelse i förskoleverksamheten

DSpace Repository

"Alla barn har rätt till en saga varje dag." En kvalitativ studie om barnlitteraturens betydelse i förskoleverksamheten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Alla barn har rätt till en saga varje dag." En kvalitativ studie om barnlitteraturens betydelse i förskoleverksamheten
Author Olsson, Julia ; Welander, Oskar
Date 2019
Swedish abstract
Under våra praktikperioder i förskolan har vi sett att förskollärare inte använder litteratur i den utsträckning som vi tidigare upplevt, vi vill av denna anledning ta reda på varför det har blivit så. Studiens syfte har därför varit att skapa en utökad förståelse för barnlitteraturens användning och förskollärarnas tankar samt tillvägagångssätt när det gäller litteraturen inom förskolan. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Under dessa intervjuer har vi fått en inblick i förskollärarnas synvinkel och handlingssätt i verksamheten. I analysen har vi granskat och kopplat vårt empiriska material till Salmson & Ivarssons teoretiska perspektiv, normkreativitet. Även Björkman & Bromseths normkritiska pedagogik har varit en byggsten i uppbyggnaden av vår analys. De begrepp som blivit centrala för vår studie är: barnlitteratur, normer, normkritik, normkritisk pedagogik och normkreativitet. I vårt resultat har vi sett att känslan av tidsbrist är betydande för förskolans verksamhet och att litteraturanvändningen blir lidande. Syftet och den röda tråden i litteraturen faller på målsnöret och istället används böckerna som ett tidsfördriv utan vidare utformat syfte. Det sätt som litteraturen kan användas på är för att belysa samhällets normer och värderingar men det krävs att det genomtänkta syftet får möjlighet att utformas. Utifrån vår studie tolkar vi att förskollärarna behöver ge sig själva mer tid och prioritera det normkreativa arbetssättet som finns inom en normkritisk pedagogik. Vi menar att lässtunden kan vara det arbetssätt inom normkreativiteten som lyfter verksamhetens litteraturanvändning till nästa nivå.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förskola
Normer
Normkritisk pedagogik
Normkreativitet
Litteratur
Läsmaterial urval
Handle http://hdl.handle.net/2043/29387 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics