Lärandet i utomhuspedagogik - en kvalitativ studie med fokus på förskollärares användande av digitala tekniker

DSpace Repository

Lärandet i utomhuspedagogik - en kvalitativ studie med fokus på förskollärares användande av digitala tekniker

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärandet i utomhuspedagogik - en kvalitativ studie med fokus på förskollärares användande av digitala tekniker
Author Bohlen, Rebecca ; Tegnér, Johanna
Date 2019
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka förskollärares förhållningssätt kring digitala verktyg i utomhuspedagogik och deras syn på lärandet med hjälp av digital teknik. Studien genomfördes på fyra förskolor som alla bedriver pedagogik utomhus med semistrukturerade intervjuer som spelades in med en diktafon. Det insamlade materialet transkriberades sedan från ljud till text och utgör grunden för vår analys. Vår analys tolkas genom ett designteoretiskt perspektiv med hjälp av två valda begrepp, design-i-lärande och design-för-lärande. Resultatet av vår studie visar att det i en utomhuspedagogik finns både möjligheter och utmaningar och att det är i upplevelsen lärandet sker samt att platsen är betydelsefull. Vad som även blir synligt är pedagogens egen digitala kompetens och vilken roll den spelar för hur lärandet med hjälp av digitala tekniker tas vidare.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject utomhuspedagogik
designteoretiskt perspektiv
platsens betydelse för lärandet
digital kompetens
digital teknik
digitala verktyg
förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/29404 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics