UNDERSKÖTERSKA I HEMVÅRDEN

DSpace Repository

UNDERSKÖTERSKA I HEMVÅRDEN

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title UNDERSKÖTERSKA I HEMVÅRDEN
Author Vedmar, Alexandra
Date 2006
English abstract
NURSINGPERSONELL IN HOMECARE, A QUALATIVE INTERWIEVSTUDY CONCERNING HOW NURSINGPERSONELL SEE THEM SELF AS PROFFESSIONALLS.
Swedish abstract
Uppsatsen beskriver hur undersköterskor i hemvården ser på sig själv som yrkesarbetande undersköterskor samt varför de har valt att arbeta inom detta yrke. Deras uppfattning av deras arbete utifrån yrkets status i samhället, maktupplevelse på arbetsplatsen samt hur de klassdefinierar sitt yrke. Detta jämförs med godtagbara teorier om respektabilitet och klassteori byggd på maktupplevelser
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject klass
makt
respektabilitet
status
undersköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/2943 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics