Ett samarbetscenter i urban miljö

DSpace Repository

Ett samarbetscenter i urban miljö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ett samarbetscenter i urban miljö
Author Augustsson, My ; Nilsson, Anna
Date 2006
English abstract
A communication center in an urban environment This study focuses on the design of a communication center situated in an urban environment. How it can be integrated with surrounding buildings and green-structure, and which physical character it should take on. Also considered is associated buildings, activities meant to be exercised and which shape these should adopt. In addition to the design, extensive effort has been taken in visualisation and presentation. The purpose of Samarbetscenter Malmö is to function as a forum for adventure-based learning and learning-by-doing. The idea with this way of learning is to exersie physical activities and then evaluate and discuss the experience. The participants will by that be given an opportuniy to develop both individually and as a team.
Swedish abstract
Ett samarbetscenter i urban miljö Detta examensarbete fokuserar på utformningen av ett samarbetscenter beläget i urban miljö. Hur det kan integreras med omgivande bebyggelse och grön-struktur och vilken fysisk karaktär det ska ta. Vidare behandlas vilka byggnader som skall finnas i anslutning, vilka aktiviteter som ska utövas samt vilken form dessa ska ta. Utöver själv utformningen har omfattande arbete lagts ner på visualisering och presentation. Samarbetscenter Malmös syfte är att fungera som ett forum för äventyrsbaserad pedagogik och samarbetsinlärning. Detta går ut på att genom fysiska aktiviteter, uppföljt av utvärdering och diskussion få möjlighet att utvecklas, både som individ och i grupp.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject samarbetscenter
urban
Handle http://hdl.handle.net/2043/2946 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics