De ska tycka naturen är kul - en kvalitativ studie om lärares naturundervisning i förskoleklass

DSpace Repository

De ska tycka naturen är kul - en kvalitativ studie om lärares naturundervisning i förskoleklass

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title De ska tycka naturen är kul - en kvalitativ studie om lärares naturundervisning i förskoleklass
Author Wärnerson, Fannie ; Jansby, Therese
Date 2019
Swedish abstract
Varje barn har rätt att lära sig om sin omgivning och närmiljö. Undervisning om naturen måste börja redan i förskoleklass, men denna sortens undervisning kan se väldigt olika ut beroende på skola och kommun. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i förskoleklass undervisar om naturen. Frågeställningen undersöks i relation till den didaktiska triangeln med de tre didaktiska frågorna vad? varför? hur? i fokus. Studien vilar på en sociokulturell grund med sambandet mellan tänkande och kommunikation som grund. Genom djupgående samtal kring olika lärares naturvetenskapliga praktiker har beslut kring undervisning diskuterats och problematiserats. Empirin har insamlats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har gjorts med sex olika lärare från tre olika kommuner i södra Sverige. Empirin har sedan behandlats och bearbetats med hjälp av en innehållsanalys. Den didaktiska frågan varför? visade att syftet med naturundervisningen var att ta tillvara på elevernas nyfiken och intresse för sin närmiljö, samt att väcka omtanke och ta hand om miljön. Den didaktiska från vad? visade att de två viktigaste faktorerna vid val av ämnesområde var läroplanen och elevernas intressen. Den didaktiska frågan hur? visade att flera olika metoder användes dels för att variera undervisningen, dels för att individanpassa efter klassens behov.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förskoleklass
Intervjuer
Lärare i förskoleklass
Natur
Naturorienterande ämnen
Handle http://hdl.handle.net/2043/29469 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics