Att sälja sin bygd

DSpace Repository

Att sälja sin bygd

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att sälja sin bygd
Author Främst, Nicolina
Date 2019
Swedish abstract
Uppsatsen undersöker hur mindre orter visualiseras i marknadsföringssyfte av varumärken med stark koppling till den specifika orten och syftet är att undersöka myter och stereotypa föreställningar kring mindre orter. Uppsatsen utgår framförallt från teori kring myter, stereotypa representationer samt teo- rier kring hur landsbygdens representeras. Som analysmetod används först en visuell analys med grund i semiotik som sedan utmynnar i en diskursanalys där filmer från tre olika varumärken analyseras. Re- sultatet av analysen visar att mindre orter representeras genom landsbygden, och framförallt genom myten om den lantliga idyllen tillsammans med diskurserna äkthet och tradition.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject representation
stereotyper
myter
diskursanalys
landsbygd
grafisk design
Handle http://hdl.handle.net/2043/29477 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics