"Shit, vad är kunskap egentligen?"

DSpace Repository

"Shit, vad är kunskap egentligen?"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Shit, vad är kunskap egentligen?"
Author Andersson, Maria ; Claesson, Karin
Date 2006
Swedish abstract
Andersson, Maria och Claesson, Karin (2006). Vad är kunskap egentligen? Några grundskoleelevers tankar om kunskap och lärande. (What is knowledge anyway? Some secondary school pupils´ thoughts about knowledge and learning) Skolutveckling och ledarskap, Lärarexamen 60 poäng, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med uppsatsen är att undersöka en grupp elevers syn på kunskap och sitt eget lärande. Därefter vill vi jämföra deras syn med den kunskaps- och lärandesyn som finns i läroplanen (Lpo 94). Vad vi vill veta är huruvida dessa olika perspektiv på kunskap sammanfaller eller inte. En kvalitativ metod i form av gruppintervjuer har använts för undersökningen. Resultatet har sedan tolkats och presenteras i sju övergripande teman. Resultatet visar att det råder både likheter och olikheter i elevernas respektive läroplanens sätt att se på kunskap och lärande. En likhet är att eleverna ofta ser på lärandet som en aktiv process. Eleverna tenderar att fokusera på konkreta områden både vad gäller vad kunskap är, varför och vad man ska lära sig.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kunskaper
lärande
elevuppfattningar
läroplanen
Handle http://hdl.handle.net/2043/2948 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics