Programmering i skolan: lärarstudenters attityder till en läroplansrevidering

DSpace Repository

Programmering i skolan: lärarstudenters attityder till en läroplansrevidering

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Fernandez Barros, Camila
dc.contributor.author Persson, Henrik
dc.date.accessioned 2019-07-10T15:28:34Z
dc.date.available 2019-07-10T15:28:34Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29480
dc.description I samband med läroplansrevideringen 2017 är programmering en del av det obligatoriska ämnesinnehållet i läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet (Skolverket 2018). Sedan höstterminen 2018 gäller den reviderade utgåvan som styrdokument för verksamma lärare. Tidigare forskning, framförallt ur internationellt perspektiv, har indikerat på en osäkerhet hos lärare kring införandet av programmering i undervisningen. Ett perspektiv som dock sällan belysts i tidigare forskning, kopplat till programmering, är lärarstudenters attityder till implementeringen. Vi undrade därför hur lärarstudenters attityder till implementeringen av programmering såg ut. För att undersöka detta har en enkätstudie bland studenter med ämnesbehörighet inom NO/teknik vid Malmö universitet genomförts. Utifrån Ajzens (2005) teori, Theory of Planned Behavior, har resultatet analyserats och visar att föreställningar om den upplevda kontrollen och föreställningar om normen har en stor påverkan över lärarstudenternas attityder kring programmering. Analysen av resultatet visar även att studierna har en stor påverkan på attityderna kring programmering då studenter från termin 4, 6 och 8 har svarat varierat i enkäten men efter tydliga mönster beroende av termin där studiegången i vissa fall påverkar attityden positivt medan den i andra fall tenderar att påverka attityden negativt. en_US
dc.format.extent 59 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Lärarstudenter, Theory of Planned Behavior, attityd, implementering, programmering, enkät, SPSS, beteende, digitalisering, robotics. en_US
dc.title Programmering i skolan: lärarstudenters attityder till en läroplansrevidering en_US
dc.title.alternative Programming in School: Teacher Students’ Attitudes to a Curriculum Review en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
dc.contributor.examiner Rehn, Agneta
dc.contributor.supervisor Mats, Lundström
dc.contributor.supervisor Lundström, Mats
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Grundlärarutbildning inr. åk 4-6
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics