Språklig stöttning med inriktning på klasserna 4-6

DSpace Repository

Språklig stöttning med inriktning på klasserna 4-6

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språklig stöttning med inriktning på klasserna 4-6
Author Mörnstrand, Hector ; Larsson, Andreas
Date 2019
Swedish abstract
Detta examensarbete syftar till att beskriva, förklara och ge exempel på hur läraren kan arbeta med språkutvecklande undervisning för att stödja elevernas kunskapsinlärning. Vi fokuserar på vilket material som används, lärarens arbetsmetoder och klassrumsmiljön. Vår empiri består av klassrumsobservationer i tre olika klasser på två skolor samt lärarintervjuer. Vi utgår ifrån vad vi studenter anser vara språkutvecklande utifrån vad vi har observerat och vad våra valda teorier, kooperativt lärande samt sociokulturell teori säger om inlärning hos elever. Hur svarar våra teorier på det vi observerar i klassrummet? Intervjuerna har vi sammanfattat och hjälper oss att se saker som vi kanske har missat under observationerna samt synliggör det lärarens didaktiska val och metoder. Slutsatserna vi kunde dra efter avslutad studie var att man som lärare definitivt kunde främja inlärningen av de förmågor och ämneskunskap utifrån läroplanen för historieämnet. Språkinriktad och språkstödjande undervisning kunde av det vi såg under våra observationer definitivt utveckla elevernas kunskaper inom historieämnet. Lärarens sätt att använda stöd under lektionerna för att öka elevernas förståelse spelar också stor roll.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bildstöd
historiedidaktik
Språkstödjande
Språkutvecklande
sociokulturellt
Textrörlighet
Kooperativt lärand
Handle http://hdl.handle.net/2043/29483 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics