The Messages from Femvertising

DSpace Repository

The Messages from Femvertising

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Molander, Julia
dc.date.accessioned 2019-07-12T11:50:03Z
dc.date.available 2019-07-12T11:50:03Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29485
dc.description Denna uppsats undersöker vilka budskap som framkommer och ges av två femvertising kampanjer. Materialet består av kampanjerna ”I Will What I Want” av företaget Reebok och ”#BeMoreHuman” av företaget Under Armour. Uppsatsens syfte är värdera vilken kvinnosyn dessa femvertisingkampanjer förmedlar. Jag vill medvetandegöra grafiska designers om risken att även kampanjer med femvertising kan reproducera en stereotyp bild av kvinnor. Uppsatsens metod är en kvalitativ visuell analys som analyserar bildannonserna och genom kritisk diskursanalys framkommer det om budskapen i kampanjerna är kvinnostärkande eller om de förmedlar stereotyper. Analysen visar att kampanjerna i text sänder ut ett kvinnostärkande budskap som dock lätt kan misstolkas och att bildernas i viss mån traditionella representation av kvinnor gör kampanjerna tvetydiga. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle sv_SE
dc.subject Budskap en_US
dc.subject Feminism en_US
dc.subject Femvertising en_US
dc.subject Stereotyper en_US
dc.subject Reklam en_US
dc.subject Representation en_US
dc.title The Messages from Femvertising en_US
dc.title.alternative Does it Empower Women? en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok FineArt en_US
dc.contributor.examiner Schmidt, Staffan
dc.contributor.supervisor Harvard, Åsa Maare
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 K3
mahlocal.xprt.program Grafisk design
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics