Upplevelsen av att vara hysterektomerad i fertil ålder

DSpace Repository

Upplevelsen av att vara hysterektomerad i fertil ålder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Upplevelsen av att vara hysterektomerad i fertil ålder
Author Alhbin, Johanna ; Zawadzki Melander, Anna
Date 2019
English abstract
Background: Hysterectomy is a common procedure where the uterus is removed for both benign and malignant causes. The loss of the uterus can affect the woman in different ways because the uterus is often associated with womanhood. The woman’s life world can be affected because of this bodily change. Aim: The aim was to summarise women’s experiences of being hysterectomised during reproductive years. Method: A literature review which is based on eleven scientific articles with a qualitative approach from CINAHL, PubMed and PsycINFO. Results: The hysterectomy affected the woman psychologically, physically and socially and experienced that her womanhood was altered. The hysterectomised woman felt incomplete without her uterus. They grieved their uterus and ability to become pregnant. Many women experienced a feeling of liberation because they no longer had gynecological problems. The woman’s relationship to her partner was affected by the hysterectomy. The women were afraid of losing their partner because they could not give them any children. The intimate relationship to their partner was affected due to the women’s reduced sex drive after the hysterectomy. Some women stated that their sex life had become better because they did not have to adjust to their menstruation cycle. The women felt that it was difficult to socialize with women who were not hysterectomised, because they felt that their situation was unique. Conclusion: The literature review shows that women experience both positive and negative changes psychologically, physically and socially when hysterectomised. Womanhood is what is mainly affected by the procedure. Considering how the procedure can affect the women in different ways it is therefore important that the nurse give the patient person centered care after the unique woman’s individual needs.
Swedish abstract
Bakgrund: Hysterektomi är ett vanligt ingrepp där kvinnans livmoder avlägsnas av både benigna och maligna orsaker. Förlusten av en livmoder kan påverka kvinnan på olika sätt då livmodern ofta förknippas med kvinnlighet. Kvinnornas livsvärld kan påverkas av denna kroppsliga förändring. Syfte: Syftet var att sammanfatta kvinnors upplevelser av att vara hysterektomerade i fertil ålder. Metod: Litteraturstudie som baseras på elva vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats som tagits fram via CINAHL, PubMed och PsycINFO. Resultat: Den fertila kvinnan påverkades av hysterektomin både psykiskt, fysiskt och socialt och upplevde att hennes kvinnlighet förändrades. Den hysterektomerade kvinnan kände sig ofullständig och sörjde förlusten av sin livmoder och förmågan att kunna bli gravid. Andra kvinnor upplevde en känsla av frihet då de inte längre hade några gynekologiska bekymmer. Relationen med partnern påverkades av hysterektomin och de var rädda för att förlora sin partner då de inte kunde ge dem barn. Kvinnorna fick minskad sexlust vilket påverkade deras intima relation till partnern. Några kvinnor uppgav att de fick ett bättre sexliv med sin partner på grund av att de inte behövde anpassa sig efter sin menstruationscykel. Kvinnorna upplevde att det var svårt att umgås med kvinnor som inte var hysterektomerade, då kvinnorna upplevde att deras situation var unik. Konklusion: Litteraturstudien visar att kvinnor upplever både positiva och negativa förändringar psykiskt, fysiskt och socialt när hysterektomerade. Kvinnligheten är det som främst påverkas av ingreppet. Med tanke på hur ingreppet kan påverka kvinnorna på olika sätt behöver sjuksköterskan ge personcentrerad omvårdnad utifrån unika kvinnans individuella behov.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fertila Kvinnor
Hysterektomi
Kvinnlighet
Livsvärld
Litteraturstudie
Upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/29497 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics