Elevers begreppsförståelse i matematik

DSpace Repository

Elevers begreppsförståelse i matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Elevers begreppsförståelse i matematik
Author Ratkoceri, Remzi
Date 2005
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att kartlägga elevers svårigheter i samband med ett antal matematikuppgifter inom taluppfattning, uttryck och ekvationer, samt att belysa deras begreppsförståelse. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning inom matematikdidaktik. Med hjälp av en diagnos och en enkät ville jag undersöka elevers begreppsförståelse och deras attityder till matematik. Resultaten pekar på att en del elever har åtskilliga brister när det gäller rationella tal och algebra. De största hindren som elever stöter på när de löser matematikuppgifter är textförståelse, matematiska begrepp, talförståelse och uppmärksamhet. Dessutom kan jag konstatera att elevers svårigheter i matematik inte tycks ha något större inflytande över deras inställning till matematik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject attityder
begreppsförståelse
matematiska
begrepp
talförståelse
textförståelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/2950 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics