Robotic Process Automation - Förändrar det sättet vi arbetar?

DSpace Repository

Robotic Process Automation - Förändrar det sättet vi arbetar?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Robotic Process Automation - Förändrar det sättet vi arbetar?
Author Andersson, Hanna ; Bruér, Elina
Date 2019
English abstract
Robotic Process Automation (RPA) is an increasingly emerging technology and is used in organizations to automate and streamline manual business processes. There are a number of advantages to using this technology. However, the implementation of RPA can be linked to mixed reactions among employees and it is not unusual for some employees to oppose the technology due to fear and ignorance of the influence of automation. This case study aims to investigate how the implementation of RPA affects organizational aspects such as working methods, roles and responsibilities, and examine whether there are differences in management and experience regarding this in consulting, private and public activities. In order to investigate the above-mentioned areas, the data collection was conducted through semistructured interviews with organizations that implemented RPA and through literature research. The result shows that there are a lot of similarities in how RPA affects the work in organizations, but the differences lie in how the work with RPA is conducted.
Swedish abstract
Robotic Process Automation (RPA) är en allt mer framväxande teknologi och används i organisationer för att automatisera och effektivisera manuella affärsprocesser. Det finns en rad fördelar med att använda denna teknik. Implementeringen av RPA kan dock kopplas till blandade reaktioner hos anställda och det är inte ovanligt att en del anställda motsätter sig tekniken på grund av rädsla och okunskap för automatiseringens påverkan. Denna fallstudie syftar att undersöka hur implementeringen av RPA påverkar organisatoriska aspekter som arbetssätt, roller och ansvar samt att undersöka om det finns skillnader i hantering och upplevelse kring detta i konsult-, privat- och offentlig verksamhet. För att undersöka ovan nämnda områden skedde datainsamlingen genom semistrukturerade intervjuer hos organisationer som implementerat RPA samt genom litteraturundersökning. Resultatet visar att det finns en hel del likheter i hur RPA påverkar arbetet i organisationer, men skillnaderna ligger i hur arbetet med RPA bedrivs.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Robotic Process Automation (RPA)
Business processes
Change management
Implementing
Handle http://hdl.handle.net/2043/29502 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics