Vägen till det goda exemplet Erfarna specialpedagogers uppfattningar om framgångsrikt specialpedagogiskt arbete

DSpace Repository

Vägen till det goda exemplet Erfarna specialpedagogers uppfattningar om framgångsrikt specialpedagogiskt arbete

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vägen till det goda exemplet Erfarna specialpedagogers uppfattningar om framgångsrikt specialpedagogiskt arbete
Author Martinsson, Ingbritt
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att belysa vad sju erfarna specialpedagoger menar vara framgångsrikt specialpedagogiskt arbete. Den ska ge svar på vad specialpedagogerna menar vara vägen till ett gott exempel. Hur uppfattar specialpedagogerna det positiva och framgångsrika arbete som ger elevgrupper och enskilda elever en bättre situation. Med hjälp av intervjuer vill jag se hur specialpedagogerna beskriver sitt arbete som leder till en förbättrad situation för elever och elevgrupper. Sammanfattningsvis visar mitt arbete att specialpedagogerna menar att allt gott arbete bygger på goda relationer, tillit mellan de olika parter som arbetar tillsammans och att en känsla av framtidstro kan frammanas. För att utvecklingen ska bli positiv måste arbetet ske på olika nivåer anser specialpedagogerna och omfatta alla skolans pedagoger och skolledning. Alla som arbetar i skolan ska ha en gemensam syn på vad skolan står för och ska fungera som modeller för elever och varandra. Eleverna och föräldrarna har avgörande betydelse för elevens framgång. Elevernas möjligheter att praktisera elevdemokrati och elevinflytande påverkar deras utveckling positivt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject relationer
tillit
framtidstro
kunskapssyn
specialpedagog
specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/2953 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics