Från linjär till webbaserad television - En studie om vilka anpassningar detta innebär för Barnkanalen

DSpace Repository

Från linjär till webbaserad television - En studie om vilka anpassningar detta innebär för Barnkanalen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Från linjär till webbaserad television - En studie om vilka anpassningar detta innebär för Barnkanalen
Author Sandell, Hanna-Lo ; Hansson, Ellinor
Date 2019
English abstract
This is a phenomenological study that emanates from a case to investigate how platform shifts have affected children's television production. The case that is studied is Sveriges Television (SVT) and what adaptations they have made to their own children's productions in order to maintain their audience. The study investigates how SVT has been working to retain their audience from the increasing number of competitors and the challenges they face doing so. The methods that have been used to collect pertinent data are qualitative interview with four key people at SVT, who work with children's productions, and visual content analysis of their three most popular and successful productions. The purpose of the study is to give insight into Barnkanalen's adaptations, both past and ongoing, regarding their own productions in order to satisfy the target group's needs; as the technical evolution of TV-distribution and ever-changing consumer behaviour. The data that has been used to build a theoretical foundation is prior research within habits of media and consumption behaviour. As well as statistics produced by independent sources. The results of this study shows that SBT is working proactively for the change taking place and has adapted to maintain their competitiveness on the market, something that has also been paying off in form of high viewing rates online.
Swedish abstract
Detta är en fenomenologisk studie som utgår från ett fall och undersöker hur plattformsskiftet påverkat produktioner riktade till barn. Fallet som undersöks är Sveriges Television (SVT) och vilka anpassningar de har gjort i Barnkanalens produktioner för att behålla sin publik. Studien undersöker hur SVT arbetat för att inte förlora publiken till det ökade antal konkurrenter och vilka utmaningar detta inneburit. De metoder som har använts för att samla in relevant data är kvalitativa intervjuer med fyra olika nyckelpersoner på SVT som arbetar med barnproduktioner samt visuella innehållsanalyser på tre av deras mest framgångsrika och populära produktioner. Syftet med studien är att öka insikterna i vilka anpassningar Barnkanalen gjort, och gör 2019, gällande deras egna produktioner för att kunna tillgodose målgruppens behov i takt med den tekniska utvecklingen av TV-distribution och målgruppens förändrade konsumtionsmönster. Det material som använts för att bygga en teoretisk grund är tidigare forskning inom bland annat medievanor och konsumtionsbeteende samt statistik framtagen av oberoende källor. Resultatet av denna studie tyder på att SVT arbetar proaktivt för den förändring som sker och har genomfört anpassningar för att behålla sin konkurrenskraft på marknaden, något som också gett positiva resultat i form av höga tittarsiffror online.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Television
Produktion
Barntelevision
Plattformsskiftet
Video on demand
Streamingtjänster
Linjär television
Subscription video on demand
Public service
SVT
Handle http://hdl.handle.net/2043/29560 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics