”Mentorskap och co-coaching” på Komvux Kronborg

DSpace Repository

”Mentorskap och co-coaching” på Komvux Kronborg

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Mentorskap och co-coaching” på Komvux Kronborg
Author Borgström, Hanna
Date 2006
Swedish abstract
Under våren 2005 gick uppsatsförfattaren med i en mentorsgrupp som fanns på Komvux Kronborg i Malmö. Syftet var dels att genomföra sitt examensarbete och dels att bidra till skolans, men framförallt till elevernas utveckling och intressen för studierna. Under sommaren arbetades det samman ett förslag till ett mentorsprogram. Förslaget gick ut på att man, i stället för att arbeta med traditionella samtal mellan mentor och elev, skulle arbeta med värderingsövningar och en form av coaching eleverna mellan. Syftet med denna metod var dels att spara tid och dels att stimulera elevernas kontakt med varandra. Mentorerna, från början fem stycken, testade under hösten förslaget i varsin klass. Resultatet har sett olika ut i de olika klasserna men överlag har det varit positivt. Under vårterminen 2006 har mentorsförsöket fortgått löpande. Det ursprungliga förslaget på mentorsmodell är reducerat utifrån de lärdomar gruppen fått efter höstens försök. Detta innebär att grunden och tanken från förslaget är densamma, men att vissa ändringar är gjorda utifrån gruppens önskemål, bl.a. har antalet gånger för arrangerad verksamhet blivit två istället för tre. Resultatet har varit positivt vad gäller mottagandet hos eleverna, dock har problemen som en kursanpassad skola medfört, lagt hinder i vägen för en fortsättning av projektet i den form som testats under de gångna två terminerna. I stället kommer detta projekt att fortgå i en annan form och bland annat kommer en bank med övningar liknande de vi testat under dessa två terminer att läggas ut på intranätet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Mentorskap
co-coaching
Handle http://hdl.handle.net/2043/2957 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics