THE CONNECTED ELEPHANT IN THE ROOM: A study on adoption factors for the Internet of Things in the smart home environment

DSpace Repository

THE CONNECTED ELEPHANT IN THE ROOM: A study on adoption factors for the Internet of Things in the smart home environment

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title THE CONNECTED ELEPHANT IN THE ROOM: A study on adoption factors for the Internet of Things in the smart home environment
Author Thulin, Pauline ; Henricson, Mattias
Date 2019
English abstract
The majority of Swedes (86%) believe that smart home devices is a rising trend, yet only 33% actually want more smart objects in their homes. In this study, the authors elucidate the factors central to the Swedish consumers’ adoption of the IoT product Facebook Portal, to contribute to the understanding of their resistance to the use of this type of technology. Through a value based acceptance model (VAM), the authors conducted a quantitative survey, investigating consumers' attitudes toward the use of Facebook Portal through the factors perceived usefulness (PU), perceived enjoyment (PE), perceived privacy risk (PPR) and perceived intrusiveness (PI), in relation to the perceived value (PV) of the product. Perceived usefulness (PU) and perceived enjoyment (PE) showed a strong positive correlation to potential users' perceived value (PV) of Facebook Portal and perceived privacy risk (PPR) and perceived intrusiveness (PI) showed a medium strong negative correlation to potential consumers' perceived value (PV) of the product. The study also showed that respondents who identify the product as useful (PU) and perceive the product as enjoyable (PE) also tend to be less supportive in the claims that the product comes with a privacy risk (PPR) and/or is perceived as intrusive.
Swedish abstract
Majoriteten av svenskarna (86%) tror att vi kommer se allt fler uppkopplade produkter i våra hem, men det är bara 33% som faktiskt vill ha fler smarta produkter i sina hem. I denna studie har författarna undersökt vilka faktorer som är centrala i svenska konsumenters adoption av IoT-produkten Facebook Portal, för att bidra med ökad förståelse för konsumenters motstånd mot användandet av denna typ av produkter. Utifrån en värdebaserad acceptansmodell (VAM) genomfördes en kvantitativ enkätundersökning där potentiella konsumenters attityd till användandet av Facebook Portal undersöktes utifrån faktorerna upplevd användbarhet (PU), upplevt nöje (PE), upplevd integritetsrisk (PPR) och upplevd påflugenhet (PI), i relation till det uppfattade värdet (PV) av produkten. Studien visade att upplevd användbarhet (PU) och upplevt nöje (PE) har ett starkt positivt samband med potentiella användares upplevda värde (PV) av Facebook Portal samt att upplevd dataintegritetsrisk (PPR) och upplevd påflugenhet (PI) har medelstarka negativa samband med potentiella konsumenters upplevda värde (PV) av produkten. Studien visade också att respondenter som identifierar produkten som användbar (PU) och upplever produkten som rolig (PE) också tenderar att vara mindre medhållande i att produkten utgör ett hot mot integriteten (PPR) eller upplevs påträngande (PI).
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Internet of Things
Sakernas internet
Technology acceptance
Smart homes
Facebook Portal
IoT
Handle http://hdl.handle.net/2043/29597 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics