Choosing independent upper secondary colleges A parental perspective

DSpace Repository

Choosing independent upper secondary colleges A parental perspective

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Choosing independent upper secondary colleges A parental perspective
Author Birgersson, Charlotte ; Olsson, Maria
Date 2006
Swedish abstract
Resultatet av vår undersökning visar att föräldrar med en högre utbildning i större utsträckning deltog mer aktivt i valet samt i högre grad påverkade sina barn i deras val än föräldrar med en lägre utbildning. En tendens som vi kan se är att en majoritet av barnen själva letade upp den skola som de ville gå på. Det som var viktigast i valet till gymnasieskola var att skolan hade det önskade programmet och en speciell profil som bidrog till barnets utveckling. Att gymnasiet var centralt beläget och att det var en mindre skola med god skolmiljö upplevdes även det som viktigt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Valfrihet
Föräldrars delaktighet
Gymnasievalet
Kulturellt kapital
Fristående gymnasieskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/2960 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics