Se din möjligheter istället för dina begränsningar!

DSpace Repository

Se din möjligheter istället för dina begränsningar!

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Se din möjligheter istället för dina begränsningar!
Author Mondélus, Héloïse ; Densfelt, Anneli
Date 2006
Swedish abstract
Sammanfattning Detta examensarbete handlar om långtidssjukskrivna arbetslösa personer som har varit med i ett rehabiliteringsprojekt på Zenit Dialog AB i Hässleholm, detta är ett kunskapscenter inom arbetsliv, hälsa och lärande. Vårt syfte med arbetet är att undersöka på vilket sätt Zenits rehabilitering har påverkat långtidssjukskrivna arbetslösas möjligheter att återgå till arbete. Våra tre frågeställningar är följande: • På vilket sätt har rehabiliteringen påverkat individens personliga utveckling och hans/hennes framtida möjligheter på arbetsmarknaden? • Vad var det som gjorde att en del fick arbete medan andra förblev arbetslösa? • Hur skulle en professionell studie- och yrkesvägledning kunna vara till hjälp i Zenits arbete med långtidssjukskrivna arbetslösa? Metoden vi har valt är kvalitativ och vi har intervjuat sex personer, tre som har fått arbete efter avslutad rehabilitering och tre som fortfarande är långtidssjukskrivna arbetslösa. Vi har kunnat konstatera att den rehabiliteringshjälp som Zenit erbjuder till individer som är långtidssjukskrivna har en positiv effekt på dem. Rehabiliteringen i sig påskyndar och möjliggör en snabbare återgång till arbete och bättre hälsa. Även för de personer där rehabiliteringen inte direkt har resulterat i en återgång till arbete har det istället inneburit att dessa personer fått en bättre livskvalitet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Långtidssjukskriven
arbetslös
rehabilitering
Zenit Dialog
studie- och yrkesvägledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2961 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics