Direkt släckning efter uppslag

DSpace Repository

Direkt släckning efter uppslag

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ahlin Heikkinen, Daniel
dc.contributor.author Holmberg-Kasa, Jacob
dc.date.accessioned 2019-08-13T12:21:37Z
dc.date.available 2019-08-13T12:21:37Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29625
dc.description Målet med denna undersökning är att minska energiförbrukningen vid framställning av gjutna detaljer i austenitiskt manganstål. Detta görs genom att undersöka om det är materialmässigt möjligt att göra förändringar som förkortar framställningsprocessen av de gjutna detaljerna medan snarlika materialegenskaper bibehålls. Den processförändring som undersöks är att slopa upplösningsbehandlingen under framställningsprocessen genom att istället släcka den gjutna detaljen direkt efter uppslag från gjutform. Konkret innebär detta att detaljen slås upp och släcks vid ett tidigare och tidsbestämt skede. Detta tillvägagångssätt kallas inom metallindustrin för direkt släckning och appliceras idag på andra legeringar och tillverkningsprocesser. För att undersöka om det är materialtekniskt möjligt att genomföra denna förändring i framställningsprocessen tas provkroppar fram. Dessa provkroppar är av en förbestämd geometri och tas fram under kontrollerade förutsättningar. Av totalt nio provkroppar släcks sex provkroppar direkt medan tre genomgår upplösningsbehandling där de senast nämnda används som referenser. Provkropparna undersöks med metoder så som mikroskopi och hårdhetsmätning för att bestämma de relevanta materialegenskaperna i provkropparna. Undersökningen visar antydningar på att det är möjligt att införa direkt släckning. Detta eftersom kornstorlek och karbidandelar inte skiljer sig nämnvärt mellan direkt släckta och värmebehandlade prover som har undersökts i denna studie. Men för ett mer definitivt fastställande behövs fortsatta studier. en_US
dc.description.abstract The aim of this study is to reduce the energy consumed during manufacturing of parts in manganese steel. This is done by determining the possibility to make changes that shortens the production process of the castings while keeping the material properties similar. The process change that is studied is to see if it is possible to skip the heat treatment process by quenching directly after shake out of the casting. This means that the casted product needs to be shaken out and quenched at an earlier and more specific time. This process is known in the metal industry as direct quenching and is by the time of writing applied on different alloys and manufacturing processes. To determine the possibility to make the aforementioned changes to the casting process, taking the material properties into account, sample bodies are created. These sample bodies are of a predetermined geometry and are manufactured under controlled circumstances. From a total of nine sample bodies six are directly quenched and three are put through a heat treatment process, the later mentioned bodies are used as references. The sample bodies are studied with methods such as microscopy and hardness testing. In this study there are indications that it is possible to introduce direct quencing in the production of details made of austenitic manganese steel. This is because the difference in grain size and fraction of carbides is small between the direct quenched and the heat treated samples in this study. Nevertheless, further studies needs to be made to make a more definitive conclusion. en_US
dc.format.extent 46 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle sv-SE
dc.subject Quenching en_US
dc.subject manganese steel en_US
dc.subject Austenitic manganese steel en_US
dc.title Direkt släckning efter uppslag en_US
dc.title.alternative Direct quenching after shake-out en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
dcterms.relation.coopPrivate Sandvik
dc.contributor.examiner Fisk, Martin
dc.contributor.supervisor Lindsay, Merthe
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics