Korrelationen mellan attityd och förmåga att lösa matematiska uppgifter

DSpace Repository

Korrelationen mellan attityd och förmåga att lösa matematiska uppgifter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Korrelationen mellan attityd och förmåga att lösa matematiska uppgifter
Author Almgren, Max
Date 2019
English abstract
This paper investigates whether there is any correlation between student attitudes to mathematics and their ability to solve mathematical tasks. This is done through a quantitative method with the help of the collection of questionnaires. The concept of attitude is defined in this essay as emotions, motivation, view of your capability, stress and anxiety. The survey is designed to cover all of these aspects of the concept. The survey shows that there is correlation. There is a clear correlation between the students' ability to solve mathematical tasks and attitudes such as the view of the subject's usability, the view of your capability, feelings of irritation and discomfort, stress and anxiety.
Swedish abstract
I denna undersökning utreds om det finns någon korrelation mellan elevers attityder till matematik och deras förmåga att lösa matematiska uppgifter. Det görs genom en kvantitativ metod med hjälp av insamlande av enkätsvar. Begreppet attityd definieras i denna uppsats som känslor, motivation, syn på sin självförmåga, stress och ångest. Enkäten är utformad för att täcka alla dessa aspekter av begreppet. Undersökningen visar att det finns korrelation. En tydlig korrelation mellan elevers förmåga att lösa matematiska uppgifter och attityder som bland annat synen på ämnets användbarhet, synen på sin egen självförmåga, känslor av irritation och obehag, stress och ångest verkar finnas.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/29628 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics