Korrelationen mellan attityd och förmåga att lösa matematiska uppgifter

DSpace Repository

Korrelationen mellan attityd och förmåga att lösa matematiska uppgifter

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Almgren, Max
dc.date.accessioned 2019-08-13T13:42:38Z
dc.date.available 2019-08-13T13:42:38Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29628
dc.description I denna undersökning utreds om det finns någon korrelation mellan elevers attityder till matematik och deras förmåga att lösa matematiska uppgifter. Det görs genom en kvantitativ metod med hjälp av insamlande av enkätsvar. Begreppet attityd definieras i denna uppsats som känslor, motivation, syn på sin självförmåga, stress och ångest. Enkäten är utformad för att täcka alla dessa aspekter av begreppet. Undersökningen visar att det finns korrelation. En tydlig korrelation mellan elevers förmåga att lösa matematiska uppgifter och attityder som bland annat synen på ämnets användbarhet, synen på sin egen självförmåga, känslor av irritation och obehag, stress och ångest verkar finnas. en_US
dc.description.abstract This paper investigates whether there is any correlation between student attitudes to mathematics and their ability to solve mathematical tasks. This is done through a quantitative method with the help of the collection of questionnaires. The concept of attitude is defined in this essay as emotions, motivation, view of your capability, stress and anxiety. The survey is designed to cover all of these aspects of the concept. The survey shows that there is correlation. There is a clear correlation between the students' ability to solve mathematical tasks and attitudes such as the view of the subject's usability, the view of your capability, feelings of irritation and discomfort, stress and anxiety. en_US
dc.format.extent 28 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.title Korrelationen mellan attityd och förmåga att lösa matematiska uppgifter en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Wernberg, Anna
dc.contributor.supervisor Bengtsson, Peter
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Matematik och lärande
mahlocal.xprt.programDiscontinued yes
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics