Märk Höganäs - En utvärdering av Samverkansprojekt med stöd av MärkDNA i Höganäs

DSpace Repository

Märk Höganäs - En utvärdering av Samverkansprojekt med stöd av MärkDNA i Höganäs

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Norendahl Sjöberg, Anna-Malin
dc.contributor.author Weine, Wictoria
dc.date.accessioned 2019-08-14T07:35:32Z
dc.date.available 2019-08-14T07:35:32Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29635
dc.description Under 2016 hade Höganäs kommun den tredje högsta antalet anmälda bostadsinbrott i Sverige med cirka 4 inbrott per 1 000 hushåll, samtidigt som det rapporterades i genomsnitt cirka 1 bostadsinbrott per 1 000 hushåll i resten av landet under samma tidsperiod. För att förändra den rådande lägesbilden för utsattheten av bostadsinbrott i Höganäs startades under 2018 ett samverkansprojekt med hjälp av identifieringsmetoden MärkDNA för att förhindra inbrott och öka tryggheten bland invånarna. Vår studie syftar till att utvärdera samverkansprojektet i Höganäs och deltagande aktörers erfarenhet av projektet. Utvärderingen undersöker även ett urval av invånarna i Höganäs och deras upplevelse och åsikter om samverkansprojektet. Samverkansprojektet fortlöpte under ett års tid med målsättning att minska antalet bostadsinbrott som ökat i kommunen under 2015 fram till mitten av 2016. Syftet med denna utvärderingen är att utvärdera samverkansprojektet och samarbetet mellan kommunen, polisen och leverantörerna av MärkDNA. Utvärderingen presenterar resultatet av projektet och även resultat från studier som gjorts för utvärderingens syfte. Målsättningen var att 4 500 av kommunens 13 500 hushåll skulle delta i samverkansprojektet genom att införskaffa MärkDNA. Resultatet av utvärderingen visar att 9,7 % av målsättningens önskade antal uppnåddes. Deltagande aktörer som medverkat i samverkansprojektet upplevde projektet som verksamt, men att kommunikationen till Höganäs invånare inte gett den spridningen kommunen önskat. I utvärderingens enkätstudie nämner invånarna att projektet varit av stort intresse, men även att bättre kommunikation efterfrågas. Utvärderingen ämnar ge en viktig inblick i hur MärkDNA påverkar kommuner som liknar Höganäs och vilka segment som krävs för ett framgångsrikt projekt med märkning av ägodelar. en_US
dc.description.abstract In 2016, the municipality of Höganäs had the third highest rate of reported residential burglaries per residents in Sweden with approximately 4 burglaries per 1.000 households. During the same time period an average of 1 residential burglary per 1.000 households was reported in the rest of the country. In order to change the exposure to burglaries in Höganäs a project started in 2018 in the municipality with property marking to prevent burglaries and increase safety among the residents. Our study aims to evaluate the project and the participating operator’s experiences of the project as well as a sample of the population and their opinions about the project in Höganäs. The project extended over a period of one year with the aim of reducing the number of burglaries that increased in the municipality during 2015 to mid-2016. The purpose of this study is to evaluate the project and the collaboration between the municipality, police and suppliers of property marking. The evaluation presents the result of the project and also results from studies made for the purpose of the evaluation. The goal was that 4 500 of the municipality’s 13 500 households would participate in the collaboration project by acquiring property marking. The results from the evaluation shows that 9,7 % of the project’s desired goal of participation was met. Involved operators that was participating in the project experienced the project as effective, but that the communication to Höganäs’s residents did not give the proliferation the municipality desired. The evaluation aims to provide an important insight into how property marking affects municipalities similar to Höganäs and which factors that are required for a successful project with marking of property. en_US
dc.format.extent 59 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle sv-SE
dc.subject Samverkansprojekt en_US
dc.subject Märkning av ägodelar en_US
dc.subject MärkDNA en_US
dc.subject Höganäs kommun en_US
dc.subject Bostadsinbrott en_US
dc.subject Trygghet en_US
dc.subject Property marking en_US
dc.subject Municipality of Höganäs en_US
dc.subject Residential burglaries en_US
dc.subject Safety en_US
dc.title Märk Höganäs - En utvärdering av Samverkansprojekt med stöd av MärkDNA i Höganäs en_US
dc.title.alternative Label Höganäs - An evaluation of collaboration project supported by property marking in Höganäs en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Vasiljevic, Zoran
dc.contributor.supervisor Jonsson, Adam
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.program Kriminologi
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics