Lärares val och tankar kring undervisning i svenska i grundskolans tidigare år

DSpace Repository

Lärares val och tankar kring undervisning i svenska i grundskolans tidigare år

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Heintze, Madeleine
dc.date.accessioned 2019-08-14T13:50:10Z
dc.date.available 2019-08-14T13:50:10Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29645
dc.description Syftet är att lyssna till när sex lärare talar om sin svenskundervisning i grundskolans tidigare år och med hjälp av två frågeställningar få en inblick i deras tankar kring sin svenskundervisning. Mina frågeställningar är: • Vilka ambitioner har lärarna med sin svenskundervisning? • Vilka olika arbetssätt berättar lärarna om och vilka didaktiska val samtalar de om? Metoden är kvalitativa intervjuer med sex erfarna lärare från fem olika skolor om deras undervisning i svenska i grundskolans tidigare år.Det två analysredskap som jag använt i resultatet är ämnesambitioner som jag tolkat utifrån Per – Olov Svedner (1999) och den didaktisk ämnestriangel som jag tolkat utifrån Gunilla Molloy (2007). Informanterna nämner samma ambitioner med sin svenskundervisning, de ambitioner som informanterna nämner mest är färdighetsambitionen. Vilket handlar om eleverna ska lära sig bokstävers form och fonem vilket senare ska leda till att eleverna kan skriva och läsa på egen hand. Informanterna talar också om ambitionen att vara kreativ i svenskundervisningen, att arbeta på olika sätt med olika material och metoder. Det som skiljer sig är att informanterna väljer att arbeta på olika sätt trots att de har liknande ambitioner med sin undervisning. I ämnestriangeln befinner sig de flesta informanter på a-axeln som står för läraren och ämnet. en_US
dc.format.extent 26 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject ämnesambitioner, den ämnesdidaktiska triangeln, svenskundervisning, grundskolans tidigare år en_US
dc.title Lärares val och tankar kring undervisning i svenska i grundskolans tidigare år en_US
dc.title.alternative Teachers’ perspectives on teaching in the early years in Swedish Elementary School en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
dc.contributor.examiner Elmfeldt, Johan
dc.contributor.supervisor Thurén, Camilla
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Svenska i ett mångkulturellt samhälle
mahlocal.xprt.programDiscontinued yes
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics