Begrepp inom ellära i digitala läromedel inom fysik för årskurs 4-6

DSpace Repository

Begrepp inom ellära i digitala läromedel inom fysik för årskurs 4-6

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Begrepp inom ellära i digitala läromedel inom fysik för årskurs 4-6
Author Mannfalk, Caroline
Date 2019
Swedish abstract
Swedish abstract Följande studie är ett examensarbete för grundskolan 4-6 fördjupningsämne No – teknik. Bakgrunden till studien är att jag under utbildningen fått höra att man bör arbeta med naturvetenskapliga begrepp. Under praktik har jag uppmärksammat att elever möter många olika begrepp och funderat över hur man skall arbeta med det i undervisningen. Tidigare forskning visar på att naturvetenskapliga texter är svåra för eleverna att förstå. Forskning visar också på att många lärare utgår från läromedlen i sin undervisning vilket medför att det finns en relevans för mer forskning inom detta område. I studien har fyra läromedel studerats enligt metoden innehållsanalys med fokus på ämnesspecifika begrepp inom ämnet fysik och arbetsområdet ellära. Studiens frågeställningar är: • Vilka begrepp används inom olika läromedel, kopplat till arbetsområdet elektricitet i fysik för årskurs 4-6 ? • På vilka sätt framställer olika läromedel de centrala begreppen gällande elektricitet i texten? • Vilken betydelse har läromedel i kopplat till begrepp och språkutvecklande arbete? Resultat visar på att eleverna möts av många nya begrepp i ett enstaka arbetsområde. Enligt resultatet finns en begreppsmedvetenhet hos läromedelsförfattarna då texterna arbetar med både nyckelord, fetstilade ord samt att man kan klicka på ord och få en förklaring eller definition av detta. Läromedlen använder även olika representationsformer i form av text, bild, videor, högläsning för att anpassa till eleverna. Analysen visar att läromedlen skiljer sig vad det gäller utvalda nyckelord och hur de arbetar med dessa. I diskussionen lyfts för och nackdelar med de digitala lärportalerna samt lärarens viktiga roll för språkutvecklande arbete.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject läromedelsanalys
naturvetenskapliga begrepp
Begrepp
Fysik
läromedel
textanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/29646 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics