Begrepp inom ellära i digitala läromedel inom fysik för årskurs 4-6

DSpace Repository

Begrepp inom ellära i digitala läromedel inom fysik för årskurs 4-6

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Mannfalk, Caroline
dc.date.accessioned 2019-08-14T13:52:52Z
dc.date.available 2019-08-14T13:52:52Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29646
dc.description Swedish abstract Följande studie är ett examensarbete för grundskolan 4-6 fördjupningsämne No – teknik. Bakgrunden till studien är att jag under utbildningen fått höra att man bör arbeta med naturvetenskapliga begrepp. Under praktik har jag uppmärksammat att elever möter många olika begrepp och funderat över hur man skall arbeta med det i undervisningen. Tidigare forskning visar på att naturvetenskapliga texter är svåra för eleverna att förstå. Forskning visar också på att många lärare utgår från läromedlen i sin undervisning vilket medför att det finns en relevans för mer forskning inom detta område. I studien har fyra läromedel studerats enligt metoden innehållsanalys med fokus på ämnesspecifika begrepp inom ämnet fysik och arbetsområdet ellära. Studiens frågeställningar är: • Vilka begrepp används inom olika läromedel, kopplat till arbetsområdet elektricitet i fysik för årskurs 4-6 ? • På vilka sätt framställer olika läromedel de centrala begreppen gällande elektricitet i texten? • Vilken betydelse har läromedel i kopplat till begrepp och språkutvecklande arbete? Resultat visar på att eleverna möts av många nya begrepp i ett enstaka arbetsområde. Enligt resultatet finns en begreppsmedvetenhet hos läromedelsförfattarna då texterna arbetar med både nyckelord, fetstilade ord samt att man kan klicka på ord och få en förklaring eller definition av detta. Läromedlen använder även olika representationsformer i form av text, bild, videor, högläsning för att anpassa till eleverna. Analysen visar att läromedlen skiljer sig vad det gäller utvalda nyckelord och hur de arbetar med dessa. I diskussionen lyfts för och nackdelar med de digitala lärportalerna samt lärarens viktiga roll för språkutvecklande arbete. en_US
dc.format.extent 41 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject läromedelsanalys en_US
dc.subject naturvetenskapliga begrepp en_US
dc.subject Begrepp en_US
dc.subject Fysik en_US
dc.subject läromedel en_US
dc.subject textanalys en_US
dc.title Begrepp inom ellära i digitala läromedel inom fysik för årskurs 4-6 en_US
dc.title.alternative Concepts in digital textbooks for compulsory school en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en_US
dc.contributor.examiner Hasslöf, Helen
dc.contributor.supervisor Ekelund, Nils
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Grundlärarutbildning inr. åk 4-6
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics