Strategier för arbete med matematisk problemlösning genom programmering

DSpace Repository

Strategier för arbete med matematisk problemlösning genom programmering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Strategier för arbete med matematisk problemlösning genom programmering
Author Merhi, Nour-Mariam
Date 2019
Swedish abstract
Eftersom samhällets och skolans digitalisering sker i hög takt och Skolverket menar att programmeringskunskaper kommer att vara värdefulla i framtiden så har de beslutat år 2017 att programmering ska integreras i flera ämnen i skolan. Läsåret 18/19 skulle arbetet med programmeringen införas i kursplanerna för matematikämnet. Eftersom att detta beslut fattades under min tid på ämneslärarutbildningen så fick jag ett intresse att undersöka hur lärare ska undervisa i matematik och integrera programmeringen för matematisk problemlösning. Syftet med studien har således varit att belysa hur lärare, nyexaminerade såväl som erfarna, kan arbeta med programmering som en strategi för problemlösning genom att integrera programmering i matematikundervisningen. Undersökningen genomfördes genom ett antal intervjuer med verksamma lärare som har infört programmeringen i sin undervisning sedan det beslutades. Resultatet har analyserats med en modell om didaktisk funktionalitet av digitala verktyg i matematikundervisning och studien har gett svar om hur man som lärare kan använda olika undervisningsstrategier för att elever ska använda programmering i problemlösning. I studien ges exempel på olika uppgifter och arbetssätt som kan erbjuda pedagogiska möjligheter.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Matematik
Problemlösning
Programmering
Gymnasieskola
Didaktisk funktionalitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/29659 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics