En bok, en lärare och en klass - ett utvecklingsarbete

DSpace Repository

En bok, en lärare och en klass - ett utvecklingsarbete

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En bok, en lärare och en klass - ett utvecklingsarbete
Author Babic, Camilla
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med mitt utvecklingsarbete är att undersöka hur lärare kan arbeta med mänskliga rättigheter och den egna identiteten med utgångspunkt från en roman. Undersökningens teoretiska utgångspunkter grundar sig utifrån de didaktiska frågorna, samt teorier gällande syftet med denna undersökning. Undersökningen belyser även forskning kring litteraturläsningens roll i undervisningen. Den metod som har använts i detta utvecklingsarbete är kvalitativ metod där mina huvudsakliga dokumentationsmetoder är lärardagbok, närläsning av elevtexter och elevutvärderingar samt elevintervjuer. Undersökningens resultat visar på hur lärare kan arbeta med skönlitteratur som en källa till kunskap utifrån demokratiska aspekter såsom mänskliga rättigheter. I undersökningens resultat framkommer att eleverna på olika sätt har fått en förståelse för vad litteraturen har att erbjuda dem i form av kunskap samt utveckling i den egna identiteten.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Litteraturdidaktiska frågor
Litteraturval
Skönlitteratur som kunskapskälla
Undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/29671 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics