Kvinnors erfarenheter och upplevelser av PMS och PMDS

DSpace Repository

Kvinnors erfarenheter och upplevelser av PMS och PMDS

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kvinnors erfarenheter och upplevelser av PMS och PMDS
Author Atterholm, Isabelle ; Nilsson, Louise
Date 2019
English abstract
Background: Premenstrual syndrome (PMS) is something that affects about 20% - 40% of all women. The symptoms occur one till two weeks before menstruation. The most experienced symptoms is swollen breast or stomach, irritation and anxiety. Premenstrual dysphoric disorder (PMDD) is more severe than PMS and affect about 1,8% - 5,8%. The symptoms are more severe and may resemble a deep depression. Previous studies have proven that women with PMS or PMDD has lowered health-related quality of life. Aim: The aim was to enlighten women’s experiences of the everyday-life with PMS or PMDD, and bring attention to strategies that can facilitate women’s everyday-lives. Method: A literature study which was based on ten scientific articles with a qualitative approach was conducted. Results: The result highlights the symptoms that women experienced during PMS. The women also felt that society and their health care system did not take PMS and PMDD serious. Their experience was that they did not get the support they wanted and needed. Most of the time they lacked support from their partners. The result also found that women used different coping strategies to manage their symptoms. They took breaks and distanced themselves from their partners and the extra stress they experienced during PMS and PMDD. Conclusion: The women lack support, help and understanding that they need from their partner to manage their PMS and PMDD. Neither do they get help from the health cares system. Society has an incorrect picture of what PMS and PMDD really is. Different coping strategies are used to handle the syndrome, such as taking breaks from everyday life and all the requirements.
Swedish abstract
Bakgrund: Premenstruellt syndrom (PMS) är något som drabbar cirka 20% - 40% av alla kvinnor. Symtomen uppkommer en till två veckor innan mens. De vanligaste upplevda symtomen är svullna bröst eller mage, irritation eller ångest. Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) som är den mer allvarliga formen än PMS, drabbar omkring 1,8% - 5,8%. Symtomen är mer kraftfulla och kan liknas vid djup depression. Tidigare studier har visat att kvinnor med PMS eller PMDS har sänkt hälsorelaterad livskvalitet. Syftet: Vårt syfte är att belysa kvinnors erfarenheter och upplevelser kring det dagliga livet vid PMS och PMDS, samt att uppmärksamma strategier som underlättar kvinnors vardag. Metod: Metoden var att sammanställa tio stycken vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats till en litteraturstudie. Resultat: Resultatet belyser till exempel de symtom som kvinnor upplever under PMS. Kvinnor upplevelser är även att samhället och sjukvården inte tar PMS och PMDS på allvar. Deras erfarenheter är att de inte får det stöd som de önskar och behöver. Mestadels saknar de stöd från sin partner. Kvinnor använder sig av olika copingstrategier för att hantera sina symtom. Kvinnorna tar pauser och avstånd från sin partner och den extra stress som de upplever under PMS. Konklusion: Kvinnorna saknar stöd, hjälp och förståelse från sin partner som de behöver för att hantera sin PMS och PMDS. Inte heller av sjukvården får de hjälp. Samhället har en felaktig bild av vad PMS och PMDS egentligen är. Olika copingstrategier används för att hantera syndromen, såsom att ta pauser från vardagen och alla krav.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Erfarenheter, kvalitativ, kvinnor, premenstruellt dysforiskt syndrom, premenstruellt syndrom, upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/29674 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics