Social blandning - en jämförande studie av tre stadsområden i Malmö

DSpace Repository

Social blandning - en jämförande studie av tre stadsområden i Malmö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Social blandning - en jämförande studie av tre stadsområden i Malmö
Author Broman, Kajsa ; Ligovic, Camilla
Date 2019
English abstract
Abstract This essay aims to highlight both positive and negative aspects of social mix, which we have identified as a contemporary urban planning ideal. Despite many critics questioning the ideal, social mix stands out as both a method and a goal in itself within Swedish city planning. This essay examines how City of Malmö apply social mix in three different neighborhoods of varying socio-economic and physical standard by analysing strategic planning documents by City of Malmö for Rosengård, Hyllie, and Limhamn-Bunkeflo. We have identified housing mix, a strategy used to create more varied options on the local housing market in terms of tenure, housing size and price, as the most prominent method of achieving a more equal city. The results of our study point to a need for more consistent justification of social mix and request a greater focus on equalization.
Swedish abstract
Sammanfattning Den här uppsatsen behandlar vad vi identifierat som ett modernt ideal inom nutida stadsplanering, nämligen social blandning. Trots att en stor skara kritiker ifrågasätter idealet kring social blandning är det idag både en utbredd metod och ett mål inom svensk stadsplanering. Med den här uppsatsen vill vi belysa både för- och nackdelar med social blandning och undersöka hur Malmö stad arbetar med social blandning och om planeringen skiljer sig åt på olika platser i Malmö. För att konkretisera undersökningen har plandokument för tre olika stadsområden i Malmö analyserats. De valda områdena är Rosengård, Hyllie och Limhamn-Bunkeflo som är av varierande socioekonomisk karaktär och fysisk utformning. Vi har identifierat bostadsblandning, d.v.s. en variation i bostadsutbudet i form av exempelvis upplåtelseform, prisklass och bostadsstorlek, som ett utmärkande verktyg och mål i Malmö stads strävan att uppnå en mer jämlik stad. Vår studie pekar på ett behov av en mer konsekvent motivering kring användandet av social blandning samt efterfrågar ett större fokus på utjämning.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/29676 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics