Ljungdala ur olika perspektiv - En studie över skilda föreställningar media och boende besitter om området

DSpace Repository

Ljungdala ur olika perspektiv - En studie över skilda föreställningar media och boende besitter om området

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ljungdala ur olika perspektiv - En studie över skilda föreställningar media och boende besitter om området
Author Ademovic, Amra ; Gagzis, Milton
Date 2019
English abstract
This thesis deals with the subject of safety and perspectives of it from inside and outside the area we have examined. The subject is examined through a case study in a “miljonprogramsområde” in Ljungdala, Hässleholm. We have analyzed and discussed the issue of safety in relation to segregation, stigmatization and the power of media. To support the case study, we interviewed residents in the “miljonprogramsområde” and analyzed articles published in newspapers concerning the area and its safety. We have noticed that a question about security is vital in today's urban planning and that it is also discussed lively by the population as it greatly affects their everyday lives. We believe that a reputation of an area can stigmatize it and that may result in other effects as well. Rumors that do not reflect reality are something that often occur and specifically regarding segregated “miljonprogramsområden”. The aim of the thesis was to investigate how safety is perceived in the area from within and externally, thus from residents in the area and from the media. The study shows that there are remarkable differences in the perception of safety. The residents consider the area as incorrectly perceived and points out that there are rumors that are not correct. The media highlights safety issues in the area and indicates where the problems are rooted. Thus, it exists distinguished perceptions of the area.
Swedish abstract
Denna uppsats studerar perspektiv på trygghet inifrån samt utifrån området vi har studerat. Detta ämne studeras genom en fallstudie i ett miljonprogramsområde; Ljungdala, Hässleholm. I uppsatsen analyseras och diskuteras det kring trygghet i förhållande till segregation, stigmatisering och mediers makt. Vi har som underlag för fallstudien intervjuat personer som är bosatta i miljonprogramsområdet samt analyserat artiklar publicerade i tidningar gällande området och tryggheten där. Vi ser att frågan kring trygghet idag är stor inom samhällsplaneringen och att det likaså diskuteras livligt av befolkningen då det påverkar deras vardag starkt. Vi anser samtidigt att ett rykte stigmatiserar områden vilket får medföljder. Rykten som inte alltid speglar verkligheten är något som ofta förekommer och specifikt kring segregerade miljonprogramsområden. Syftet med uppsatsen var därav att undersöka hur trygghet i området föreställs inifrån och utifrån, med detta menar vi från de boende i området samt från medier. Studien visar att det finns markanta skillnader i föreställningarna av trygghet. De boende anser att området är felaktigt speglat och påpekar att det cirkulerar rykten som inte stämmer. Medierna lyfter trygghetsproblem i området och i artiklarna indikeras det vart problemen är rotade. Det existerar alltså skilda uppfattningar kring området.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Ljungdala
Stigmatisering
Segregation
Mediers makt
Trygghet
Miljonprogramsområde
Handle http://hdl.handle.net/2043/29681 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics