Hur ser möjligheten ut för att anpassa befintliga tak till gröna tak med våtmark?

DSpace Repository

Hur ser möjligheten ut för att anpassa befintliga tak till gröna tak med våtmark?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur ser möjligheten ut för att anpassa befintliga tak till gröna tak med våtmark?
Author Gerard, Alexander ; Ahmad, Maatouk
Date 2019
English abstract
Wetland roofs are a type of extensive green roofs with wetland or marsh plants planted in the plant bed. The aim of the study is to investigate whether existing roofs can be adapted to green roofs with wetlands and show the pros and cons of green roofs with wetlands compared with traditional green roofs without wetlands. This leads to the study's question: "How is the ability to adapt existing roofs to green roofs with wetlands?". The study is based on a literature study with the support of interviews and rough estimates. The biggest advantage of wetland roofs compared to sedum and moss roofs is the ability to absorb more stormwater and have a richer biotope. However, there is a disadvantage that differs from the other green roofs and that is the risk of leakage. Since the wetland roof can hold so much water, a leak can be very costly. Most buildings can be adapted to be able to carry the loads from a wetland roof. The adaptation for wetland roofs can only be done with an existing roof slope that does not exceed 15 degrees.
Swedish abstract
Våtmarkstak är en typ av extensiva gröna tak med våtmarks- eller träskväxter planterade i växtbädden. Syftet med studien är att undersöka om befintliga tak kan anpassas till gröna tak med våtmark samt visa vilka för- och nackdelar grönt tak med våtmark har jämfört med traditionella gröna tak utan våtmark. Detta leder till studiens frågeställning: ”Hur ser möjligheten ut för att anpassa befintliga tak till gröna tak med våtmark?”. Studien har sin bas i litteraturstudie med stöd av intervjuer och överslagsberäkningar. Den största fördelen med våtmarkstak jämfört med sedum- och mosstak är förmågan att ta upp mer dagvatten och att de har en rikare biotop. Det finns dock en nackdel som särskiljer sig jämfört med de andra gröna taken och det är risken för läckage. Eftersom våtmarkstaken kan hålla så mycket vatten kan en läcka bli mycket kostsam. De flesta byggnader kan anpassas för att klara att bära upp lasterna från ett våtmarkstak. Anpassningen för våtmarkstak kan bara göras på tak med en befintlig taklutning som inte överstiger 15 grader.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Våtmarkstak
Wetland roof
Gröna tak
Green roof
Extensiva tak
Handle http://hdl.handle.net/2043/29684 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics