Matematikkundervisning fra et variasjonsteoretisk perspektiv

DSpace Repository

Matematikkundervisning fra et variasjonsteoretisk perspektiv

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Matematikkundervisning fra et variasjonsteoretisk perspektiv
Author Holmqvist, Mona
Editor Klaveness, Elise ; Karlsen, Lisbet ; Kverndokken, Kåre
Date 2019
Swedish abstract
Denne artikkelen beskriver hvordan lærerne kan bruke teoretiske antakelser om læring – fra et variasjonsteoretisk perspektiv – som verktøy for å utvikle matematikkundervisningen i skolen. Lærernes undervisningsevne påvirkes både av deres forståelse av innholdet og av hvordan de forstår elevenes forståelse av dette innholdet. For å støtte lærernes arbeid ville det være ønskelig om de kunne benytte seg av godt underbygde resultater fra undervisningsutviklende forskning der for eksempel læring og undervisning er blitt studert systematisk i klasserommet. Ettersom dette området fortsatt er uutforsket på mange måter, mangler vi forskningsresultater som viser hva som kjennetegner betingelser for læring, og hvordan kunnskapsutvikling skjer i klasserommet. I Sverige er det gjennomført en grundig undersøkelse av hvilke forskningsresultater lærerstudenter får ta del i. Undersøkelsen viser at de møter få elementer av undervisningsutviklende resultater fra studier i klasserommet (Wahlström & Alvunger, 2015). I stedet er det først og fremst beskrivende og tolkende forskning som er blitt prioritert i pensumlitteraturen for lærerstudiet.
Publisher Fagbokforlaget
Host/Issue 101 grep for å aktivisere elever i matematikk : Matematikkdidaktikk i teori og praksis
Series/Issue 101 serien;
ISBN 9788245024524
Language nor (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::MATHEMATICS
Handle http://hdl.handle.net/2043/29705 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...9788245024524 (Search for reseller)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics