"Man blir mer motiverad eftersom man inte är ensam längre" - om elever som återfinner lusten till att studera

DSpace Repository

"Man blir mer motiverad eftersom man inte är ensam längre" - om elever som återfinner lusten till att studera

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Man blir mer motiverad eftersom man inte är ensam längre" - om elever som återfinner lusten till att studera
Author Nilsson Onsberg, Johanna ; Lundberg, Karin
Date 2019
Swedish abstract
Den förändrade arbetsmarknaden har lett till att kravet på att ungdomar går ut gymnasiet har blivit större. För elever som inte fullföljer sin gymnasieutbildning ökar risken att hamna i ett utanförskap, vilket medför en stor samhällskostnad. Det är således centralt för skolan att arbeta förebyggande för att förhindra skolavhopp. Här spelar motivationen hos elever en avgörande roll i att undvika avbrott från skolan. Studiens syfte är att undersöka hur omotiverade gymnasieelevers kan finna motivation till att fullfölja sina studier. Utifrån detta har följande frågeställningar ställts; Hur kan gymnasieelevernas utveckling beskrivas i termer av förändrad motivation? Vilka faktorer är avgörande för att elevers motivation att studera ska stärkas? För att besvara studiens syfte har en kvalitativ metod tillämpats och sex semistrukturerade intervjuer på gymnasieelever har genomförts. Den insamlade empirin har analyserats med hjälp av motivationsteorin Self-Determination theory. Resultatet visar att motivation är föränderligt och att tre komponenter är avgörande för elevers nivå av motivation; självbestämmande, kompetens och samhörighet. Vidare spelar personer i elevernas omgivning en roll i hur väl dessa faktorer uppnås.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject förebyggande arbete
gymnasieskola
motivation
Self-determination theory
studie- och yrkesvägledare
Handle http://hdl.handle.net/2043/29720 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics