Varför uteblir unga yrkesverksamma vuxna från tandvården?

DSpace Repository

Varför uteblir unga yrkesverksamma vuxna från tandvården?

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Varför uteblir unga yrkesverksamma vuxna från tandvården?
Author Claesson, Patrik ; Björkman, Hanna
Date 2019
English abstract
Aim: The aim of this project is to explore possible reasons as to why young employed adults without academic education refrain from dental care after their free dental care has expired. Method: This qualitative interview study was carried out using semi-structured interviews. The recordings were obtained using digital recording equipment and were thereafter transcribed, divided into classes with common topics and thereafter interpreted and analyzed. Results: A majority of the interviewed had lost the continuity with the dental care due to moving or taking a trip away from the location where they previously were treated. Cost was not the main reason for refraining from dental care. An absence of symptoms and lack of initiative had for the majority been significant causes for not continuing. Additional reasons such as fear also contributed to their behavior. The final classes resulted in the following categories: fear, prioritation of time, contact with dental care, economy, dental health, knowledge regarding dental care and lack of initiative. Conclusion: Several reasons why young employed adults without academic education refrain from dental care were discovered and many reasons were discovered to interact. The answer as to why young employed adults refrain from dental care is therefore complex and there are difficulties in finding distinct reasons. The study shows that it might not be necessary with economical incentives but rather to facilitate contact. More information and knowledge is needed to find out how to motivate these individuals to contact the dental care system.
Swedish abstract
Syfte: Projektets syfte är att undersöka tänkbara faktorer till varför unga yrkesverksamma vuxna utan akademisk utbildning uteblir från tandvård efter att deras fria tandvård har upphört. Material & metod: Denna kvalitativa intervjustudie utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Ljudupptagningarna skedde med digital inspelningsutrustning och därefter gjordes transkribering av materialet. Detta tolkades sedan, delades in i olika kategorier med gemensamma ämnesområden och analyserades. Resultat: En majoritet av intervjupersonerna hade mist kontinuiteten med tandvården på grund av de hade flyttat eller gjort en längre resa, alltså på något sätt förflyttat sig bort från den ort där de tidigare fått tandvård. Kostnaderna var inte den huvudsakliga anledningen till uteblivande. För de flesta hade sedan i huvudsak avsaknad av symptom och initiativkraft varit andra stora orsaker till att de inte fortsatt. Ytterligare faktorer spelade också in i intervjupersonernas agerande, så som exempelvis rädsla. Den slutliga kategoriindelningen resulterade i följande ämnesområden: rädsla, prioritering av tid, kontakt med tandvården, ekonomi, tandhälsa, kunskap om tandvård och brist på initiativkraft. Slutsats: Flera faktorer uppdagades till varför unga yrkesverksamma vuxna utan akademisk utbildning uteblir från tandvården. Det framkom att flera av faktorerna samverkar till uteblivande. Svaret på frågeställningen om anledningar till uteblivande är därmed komplex och svårigheter finns att endast ange enskilda faktorer till varför unga vuxna uteblir. Studien visar på att det kanske inte är nödvändigt med ekonomiska incitament, utan snarare att underlätta kallelse då kontakten har brutits. Mer information och kunskap behövs för att dessa personer ska uppsöka tandvården.
Publisher Malmö universitet/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject Unga yrkesverksamma
Semistrukturerade intervjuer
Kontinuitet med tandvården
Handle http://hdl.handle.net/2043/29730 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics