Is bacterial adherence and biofilm formation different on the surfaces of zirconia compared to titanium abutments? - A systematic literature review

DSpace Repository

Is bacterial adherence and biofilm formation different on the surfaces of zirconia compared to titanium abutments? - A systematic literature review

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Is bacterial adherence and biofilm formation different on the surfaces of zirconia compared to titanium abutments? - A systematic literature review
Author Andersson, Elsa ; Heidarjan, Natasha
Date 2019
English abstract
Background: Implants are an attractive option for the replacement of missing teeth, but despite a high success rate, peri-implant disease, where bacterial adhesion plays a major role, is still a common complication. Purpose: This systematic review aims to investigate whether the bacterial adherence in regard to biofilm formation and adherence of specific bacteria is lower on zirconia abutments than on titanium abutments with equivalent physical characteristics. Method: Databases PubMed, Scopus and Cochrane were used in order to find relevant in vitro and in vivo studies as well as systematic reviews. The PICO were as following: P= Zirconia surface, no restriction on type of zirconia. I= Exposure to bacteria C= Titanium surface (cpTi) O= Amount of bacterial adherence Different search blocks were conducted using MeSH terms and free text. Some of the MeSH terms used were; Bacteria, Biofilms, Bacterial Adhesion, Bacterial, Dental Plaque, Bacterial Load, Colony Count, Microbial, Dental Implants, Dental Abutments, Zirconium AND Titanium Results: 195 articles were identified and after the selection process, a total of 19 articles were included; 8 in vivo and 11 in vitro. No systematic reviews were included. Conclusion: Differences in study designs, insensitive measurement, and inconsistent variables lead to inconclusive results. The uncertain results from the studies and the lack of systematic reviews in the area indicate a knowledge gap. More high-quality studies are required for more definite and accurate results regarding the bacterial adhesion qualities of zirconia compared to those of titanium in order to further evaluate its’ clinical properties.
Swedish abstract
Bakgrund: Att sätta implantat är ett attraktivt alternativ för att ersätta saknade tänder. Fastän lyckandefrekvensen är hög för implantat är peri-implantit fortfarande en vanlig komplikation. För att periimplantit ska utvecklas måste bakterier fästa på ytan och bilda en biofilm. Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att undersöka hur den bakteriella adhesionen, dels biofilmsbildningen och dels den specifika bakteriella adhesionen, skiljer sig åt mellan zirkoniadistanser och titandistanser vid likvärdiga fysikaliska egenskaper. Metod: Databaserna PubMed, Scopus och Cochrane användes för att hitta relevanta in vitro- och in vivo-studier samt systematiska litteraturöversikter. PICO som användes var: P= Zirkoniayta, ingen begränsning på typ av zirkonia. I= Exponering av bakterier C= Titansyta (cpTi) O= Mängd bakteriell adhesion Olika sökblock skapades med MeSH termer och med fritext. Vissa av MeSH termerna som användes var: Bacteria, Biofilms, Bacterial Adhesion, Bacterial, Dental Plaque, Bacterial Load, Colony Count, Microbial, Microbiota, Dental Implants, Dental Implant-Abutment Design, Dental Abutments, Zirconium AND Titanium. Resultat: 195 artiklar identifierades och efter urvalsprocessen inkluderades 19 artiklar; 8 in vivo och 11 in vitro. Inga systematiska översikter hittades. Konklusion: Resultaten från den systematiska litteraturöversikten var inte entydiga. Detta beror på olikheterna i metoden, skiftande variabler och mätningarnas tillförlitlighet. De osäkra resultaten från studierna och bristen på systematiska litteraturöversikter i området indikerar en kunskapslucka. Fler högkvalitativa studier behöver genomföras för att få mer exakta resultat och en klarare bild av hur den bakteriella adhesionen sker på zirkoniadistanser jämfört med titandistanser och för att utvärdera dess kliniska egenskaper ytterligare.
Publisher Malmö universitet/Odontologiska fakulteten
Language eng (iso)
Subject Implant abutment
Bacterial Adhesion
Zirconium
Titanium
Handle http://hdl.handle.net/2043/29736 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics