En studie om certifieringssystemet WELL Building Standard – Hur certifiering av WELL främjar en hälsosam miljö

DSpace Repository

En studie om certifieringssystemet WELL Building Standard – Hur certifiering av WELL främjar en hälsosam miljö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En studie om certifieringssystemet WELL Building Standard – Hur certifiering av WELL främjar en hälsosam miljö
Author Tbena, Zehra
Date 2019
English abstract
The purpose of this study is to contributes to greater WELL-knowledge through making a comparison between the WELL standard and BREEAM standard respective BBR. A study on how the construction process changes due to process of WELL-certification contributes to identification of building sector related lessons. The following are the study's questions: • How does WELL Building Standard relate to BBR requirements? • With regard to healthy indoor environment, what criteria does the BREEAM environmental certification system meet in comparison to the WELL Building Standard? • In what way has the new WELL standard changed the construction process for the project Eminent practically? The method used in the study is an interactive method. Literature search and literature use has been applied in the study for answering the study's first two questions. In order to answer the third question, a physical interview was applied with a WELL-knowledgeable architect which has was involved in project Eminent. As a result of the study, it appears that both BBR and BREEAM meet several of the WELL standards' indicators, though not all. As a conclusion Several of the WELL standards' indicators are easy to achieve in Sweden, but the interpretation of the US requirements makes their fulfillment more difficult.
Swedish abstract
Syftet med studien är att kartlägga indikatorer som ingår i det amerikanska hälsocertifieringssystemet WELL för att underlätta förståelsen kring uppfyllelse av dem. En jämförelse mellan WELL standarden och miljöcertifieringssystemet BREEAM och en kartläggning kring hur BBR förhåller sig till WELL standarden bidrar till större kunskap om hälsocertifieringssystemet. En studie med avseende på hur byggprocessen för den WELL-certifierade byggnaden Eminent har förändrats rent praktiskt bidrar till identifiering av lärdomar samt fortsatt etablering av hälsosamma byggnader. I följande framgår studiens preciserade frågeställningar: • Hur förhåller sig WELL Building Standard till BBR krav? • Med avseende på hälsosam inomhusmiljö, vilka kriterier uppfyller miljöcertifieringssystemet BREEAM i jämförelse med WELL Building Standard? • På vilket sätt har den nya WELL standarden förändrat byggprocessen för projektet Eminent rent praktiskt? Metoden som tillämpas i studien är en interaktiv metod, där samspelning mellan datainsamling och analys sker löpande under studiens gång. Litteratursökning och litteratursanvändning har tillämpats i studien för att samla in teoretisk grund för som besvarar studiens två första frågeställningar. För att besvara den tredje frågeställningen tillämpades en fysisk intervju med en WELL-kunnig aktör som varit involverade i det WELL-certifierade byggprojektet Eminent. Som resultat av studien framgår att både BBR och BREEAM uppfyller flera av WELL standardens indikatorer, dock inte alla. Flera av WELL standardens indikatorer är lätta att uppnå i Sverige, men tolkningen av de amerikanska kraven försvårar uppfyllelsen av dessa. Det framgår även identifiering av lärdomar kring implementering av WELL-indikatorer i byggnader. Som slutsats ska det framgå i förfrågningsunderlag alla principlösningar för de lämpliga WELL indikatorer för att reducera risken för överskridet tidplan. Tolkningen av de amerikanska indikatorer till svenska nationella riktlinjer underlättar förståelsen över vilka WELL baserade skall-krav respektive optimeringar som redan uppfylls i Sverige och vilka man behöver arbeta med för att tillämpa.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject WELL Building Standard
Hälsocertifiering
BREEAM
BBR
Handle http://hdl.handle.net/2043/29738 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics