Adolescents’ ability to make their own decisions regarding GRS in medical contexts. - An ethical normative argumentative analysis

DSpace Repository

Adolescents’ ability to make their own decisions regarding GRS in medical contexts. - An ethical normative argumentative analysis

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Adolescents’ ability to make their own decisions regarding GRS in medical contexts. - An ethical normative argumentative analysis
Author Holmberg, Fanny
Date 2019
English abstract
The aim of this research is to highlight the ethical debate concerning children, more specifically adolescents, with gender dysphoria. In Sweden, one has to be 18 years old in order to receive a Gender Reassignment Surgery (GRS) and that becomes problematic when adolescents desire a sex-change rapidly due to the strong discomfort of gender dysphoria. With support from Respect for Autonomy in accordance with the feminist perspective of Relational Autonomy, this article conducts a positive and normative argumentation that adolescents between the ages of 10 to 18 should have the right to make decisions themselves in regard to their autonomy if they have the ability to self-determinate. The main conclusions of this argumentative analysis are that if an adolescent is autonomous, which is determined in accordance with Respect for Autonomy and Relational Autonomy, she should have the ability to decide herself if she wants to go through with a GRS. Additionally, the subject would benefit from more recognition and medical attention.
Swedish abstract
Syftet med denna forskning är att lyfta fram den etiska debatten om barn, mer specifikt ungdomar, med könsdysfori. I Sverige måste man vara 18 år för att få en genusöverföringskirurgi (GRS) och det blir problematiskt när ungdomar önskar en könsförändring snabbt på grund av det starka besväret med könsdysfori. Med stöd från Respect for Autonomy i enlighet med det feministiska perspektivet på Relational Autonomy, ger denna artikel en positiv och normativ argumentation för att ungdomar mellan 10 och 18 år ska ha rätt att fatta beslut själva när det gäller deras autonomi om de har förmåga att självbestämma. De viktigaste slutsatserna i denna argumentativa analys är att om en tonåring är autonom, vilket bestäms i enlighet med Respekt för autonomi och relationell autonomi, bör hon ha förmågan att bestämma själv om hon vill gå igenom med en GRS. Dessutom skulle ämnet dra nytta av mer erkännande och läkarvård.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language eng (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/29748 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics