"Hur hade Sverige sett ut utan anhöriga? Det tänker man ibland" - en kvalitativ studie av anhörigas roll vid biståndsbedömning ur biståndshandläggarens perspektiv

DSpace Repository

"Hur hade Sverige sett ut utan anhöriga? Det tänker man ibland" - en kvalitativ studie av anhörigas roll vid biståndsbedömning ur biståndshandläggarens perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Hur hade Sverige sett ut utan anhöriga? Det tänker man ibland" - en kvalitativ studie av anhörigas roll vid biståndsbedömning ur biståndshandläggarens perspektiv
Author Andersson, Josefine ; Useinovska, Cennet
Date 2019
English abstract
Andersson, J & Useinovska, U. “What would Sweden look like without your dependants? You can wonder that” A qualitative study of carers participation under needs assessment of their kin from a caremanagers perspective. Degree project in Social Work 15 högskolepoäng. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Social Work, 2019. We have during our education in social work, through media and course literature, drawn attention to that caregivers that take care of their close, elderly relatives are the ones who stand for most of the elderly care in Sweden. We have therefore concentrated on people who have the most contact with ones applying for homecare and their dependants, who is called care managers. The purpose of this study is to describe the care managers experience of which role the dependants have regarding assistance assessment. The study has a qualitative approach and is based on seven semi structured interviews. The result of our interviews has been analysed through gerontology social work which contains of four theories: lifesequence perspective, sense of context, coping and ageism. The result of our study is that the dependants constitutes as a big source of information but is also at risk for health issues by disregarding their own needs while prioritizing the needs of the caretaker. Keywords: caregiver, care manager, assistance assessment, participation, free will.
Swedish abstract
Andersson, J & Useinovska, U. ”Hur hade Sverige sett ut utan anhöriga? Det tänker man ibland” En kvalitativ studie av anhörigas roll vid biståndsbedömning ur biståndshandläggarens perspektiv. Examensarbete i Socialt Arbete 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för Socialt Arbete, 2019. Vi har under vår socionomutbildning, genom media och kurslitteratur, uppmärksammats på att de som drar det tyngsta lasset vad det gäller äldreomsorg är anhöriga. Vi valde därför att inrikta oss på de som möter människor som ansöker om hemtjänstinsatser och deras anhöriga i en hög utsträckning, nämligen biståndshandläggare avseende insatser i ordinärt boende. Studiens syfte är således att redogöra för biståndshandläggarens upplevelse av vilken roll anhöriga har vid biståndsbedömning. Studien har en kvalitativ ansats och grundar sig i 7 semistrukturerade intervjuer. Resultatet av våra intervjuer har analyserats utifrån gerontologiskt social arbete vilket innefattar följande teorier: sociala livsloppsperspektivet, copingstrategier och ålderism. Resultatet av vår studie är att anhöriga utgör en stor källa av information men som också kan fara väldigt illa av att åsidosätta sina egna behov för sin närstående. Nyckelord: anhörig, biståndsbedömning, delaktighet, frivillighet, omsorgsgivare.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject anhörig
biståndsbedömning
delaktighet
frivillighet
omsorgsgivare
Handle http://hdl.handle.net/2043/29751 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics