Antibiotikaordination vid Tandvårdshögskolan i Malmö under åren 2015-2017

DSpace Repository

Antibiotikaordination vid Tandvårdshögskolan i Malmö under åren 2015-2017

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Antibiotikaordination vid Tandvårdshögskolan i Malmö under åren 2015-2017
Author Andrén, Elisabet ; Nguyen, Carola
Date 2019
English abstract
Guidelines from the Swedish Medical Products Agency serve as guidance for dental practitioners regarding prescription of antibiotics. For treatment purposes, antibiotics, mainly phenoxymethylpenicillin are recommended for patients with affected general conditions and/or signs of spreading infection. Regarding patients with a risk of remote infections, antibiotic profylaxis with amoxicillin is advised. Aim: The aim of this study is to investigate dental antibiotic prescriptions to adult patients at the Faculty of Odontology in Malmö between 2015-2017 by examining the indications behind an ordination and if it is in accordance with current guidelines. Methods: The study was performed by examining patient records where antibiotics have been prescribed by dentists. Charts between the years were obtained through a term search in the dental practice software T4, with resulting data compiled into tables and charts. Results: Results show that the majority of antibiotics prescribed, is for prophylactic purposes and mainly for implant installations. For treatment purposes, antibiotics are largely prescribed to patients with symptoms of swelling, either with or without abscess, and pain. Prescription of antibiotics with treatment purposes are consistent between 2015-2017, while prophylactic prescription has increased with 44.5 % between the years. Conclusion: The Faculty of Odontology in Malmö are most of the time following the guidelines regarding antibiotic prescriptions although inconsistent regarding local operative infection treatment in association with prescription. In the future, a similar study may be needed at Faculty of Odontology in Malmö to investigate whether difference occurs in prescription of antibiotics and in the quality of patient record documentations.
Swedish abstract
Antibiotika är ett viktigt läkemedel vid behandling av orala infektioner orsakade av bakterier. Läkemedelsverkets riktlinjer ska fungera som stöd och vägledning för tandläkare angående ordination av antibiotika. I behandlande syfte rekommenderas antibiotika till patienter med påverkat allmäntillstånd och/eller tecken på infektionsspridning. Vid dessa tillfällen ordineras främst fenoximetylpenicillin (PcV). När det gäller antibiotikaprofylax ordineras det med syfte att minska risken för fjärrinfektioner. Förstahandsvalet vid profylax är amoxicillin. Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga tandläkarnas antibiotikaordination för vuxna patienter vid Tandvårdshögskolan i Malmö år 2015-2017 genom att undersöka och analysera på vilka indikationer en ordination gjorts och ifall den överensstämmer med aktuella rekommendationer från Läkemedelsverket. Material och metod: Studien utfördes genom att granska patientjournaler där antibiotika har ordinerats. Journaler togs fram genom en term-sökning i journalsystemet T4. Sökningen omfattade en treårsperiod (2015-2017). Data sammanställdes och analyserades i tabeller och diagram. Resultat: Resultatet visar att majoriteten av antibiotikan ordineras i profylaktiskt syfte och främst i samband med implantatinstallationer. I behandlande syfte ordineras antibiotika till största del till patienter med svullnad, med eller utan abscess, och smärta. Under perioden 2015-2017 är resultatet med behandlande antibiotika nästan oförändrat medan profylaktisk ordination ökat med 44,5 %. Slutsats: Till största del följer Tandvårdshögskolan i Malmö Läkemedelsverkets rekommendationer gällande antibiotikaordinationer men brister när det gäller lokal infektionsbehandling i samband med antibiotikaordination. I framtiden kan det behövas liknande studie vid Tandvårdshögskolan för att undersöka om det skett någon förändring gällande antibiotikaanvändning och journalföring.
Publisher Malmö universitet/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject antibiotic prescriptions
antibiotikaförskrivning
tandvård
Antibiotic Prophylaxis
Handle http://hdl.handle.net/2043/29756 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics