Alveolarutskottets vertikala höjd: Finns det skillnader vid mätning i en panorama- jämfört med i en CBCT-röntgenbild? En pilot- och observatörsstudie

DSpace Repository

Alveolarutskottets vertikala höjd: Finns det skillnader vid mätning i en panorama- jämfört med i en CBCT-röntgenbild? En pilot- och observatörsstudie

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Björnberg, Caroline
dc.contributor.author Westerdahl Jansson, Mimmi
dc.date.accessioned 2019-08-28T12:19:24Z
dc.date.available 2019-08-28T12:19:24Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29759
dc.description Syfte: Undersöka om skillnad föreligger mellan panorama- och CBCT-röntgen i avseende att bedöma den vertikala höjden av alveolarutskottet vid planering inför implantatbehandling i utvalda regioner. Metod och material: Totalt valdes 68 röntgenbilder, 34 panorama- respektive 34 CBCT-bilder, ut. I samtliga röntgenbilder utfördes mätningar av alveolarutskottets vertikala höjd, vid specifikt utvalda regioner. Observatörerna bestod av fem tandläkarstudenter. Resultat: Både med och utan hänsyn till outliers, visar resultatet en signifikant skillnad mellan de båda röntgenmetoderna. Generellt visas att mätningar i panoramaröntgenbilder återger ett kortare avstånd mellan alveolarutskottets högsta punkt och sinus maxillaris nedre begränsning/foramen mentales övre begränsning jämfört med mätningar i CBCT-röntgenbilderna. Konklusion: Det fanns en signifikant skillnad mellan de båda röntgenmetoderna, denna studie visade att en kortare vertikal benhöjd mättes i panorama- jämfört med i CBCT-röntgenbilder. Resultatet visade att det fanns försumbara interobservatörsskillnader. en_US
dc.description.abstract Purpose: Investigate whether there is a difference between the panoramic and CBCT X-ray in terms of assessing the vertical height of the alveolar ridge when planning for implant treatment in selected regions. Methodology: A total of 68 X-ray images, 34 panoramic and 34 CBCT images, were selected. In all X-ray images, measurements of the vertical height of the alveolar ridge were performed at specifically selected regions. The observers consisted of five dental students. Results: The result of this study shows a significant difference between the two X-ray methodologies. The measurements made in the panoramic pictures shows a shorter distance between the highest point of the alveolar bone and the lowest point of the maxillary sinus (or the upper limitation of the mental foramen) compared to the same measurements made in the CBCT pictures. Conclusion: There was a significant difference between the two X-ray methods, this study shows that a lower vertical bone height was measured in panoramic compared to CBCT X-rays. The result showed that there were insignificant inter-observer differences. en_US
dc.format.extent 25 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Odontologiska fakulteten sv-SE
dc.subject X-ray en_US
dc.subject CBCT en_US
dc.subject Panoramic en_US
dc.title Alveolarutskottets vertikala höjd: Finns det skillnader vid mätning i en panorama- jämfört med i en CBCT-röntgenbild? En pilot- och observatörsstudie en_US
dc.title.alternative The vertical height of the alveolar ridge: Are there differences in measurement in a panoramic compared to in a CBCT X-ray image? A pilot observational study en_US
dc.type H2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
dc.contributor.examiner Björkner, Annika
dc.contributor.supervisor Hellén-Hallme, Kristina
mahlocal.xprt.program Tandläkarutbildning en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics