Vetenskapliga artiklar i Tandläkartidningen -Trender över tid

DSpace Repository

Vetenskapliga artiklar i Tandläkartidningen -Trender över tid

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Vetenskapliga artiklar i Tandläkartidningen -Trender över tid
Author Abou Zarad, Malek ; Rennstam, André
Date 2019
English abstract
Abstract: One of the dentists' assignments is to work according to scientific evidence and proven clinical expertise. To achieve this goal, one must stay updated . The purpose of this study was to examine the scientific articles in the Swedish dental journal Tandläkartidningen. The empirical material consisted of articles in the scientific section of Tandläkartidningen between 2008 to 2017. The data gathering and categorization was done by two reviewers according to a prepared template. These articles formed the basis for analysis in order to examine trends and subject-specific spreading, but also a categorization of the authors´ gender and nationality. The method used and the type of every article was also categorized. These data were compiled in the statistical program IBM SPSS Statistics 25. The results showed that oral medicine (12.6%), material science and technology (9.1%), cariology (8.2%) periodontology (7.7%), prosthetics (6.9%) were the five most published subjects in the journal .Article type distribution was 61% review articles, 14% doctoral thesis summary, 10% debate articles, 9% scientific original articles and 6% case descriptions. If the 10-years period was divided into two, ie 2008-2012 and 2013-2017, an increase was seen regarding female authors from 40.5% between 2008-2012 and 43.5% during the period 2013-2017. The majority of authors were female authors in the period 2015-2017 in Sweden. In summary, it can be concluded that there is a certain spread in dental subjects published in the journal where some subjects dominate over this period. Most often, the authors were men, although the proportion of female writers has increased over time. To create an overview of subjects that dominate and to see clearer trends about authors, a longer time range needs to be analyzed.
Swedish abstract
Sammanfattning: En av tandläkarens uppdrag är att arbeta enligt kunskap och beprövad erfarenhet. För att uppnå detta mål måste man hålla sig uppdaterad. Syftet med denna studie var att granska de vetenskapliga artiklarna i den svenska odontologiska tidskriften Tandläkartidningen. Det empiriska materialet utgjordes av artiklar i den vetenskapliga sektionen i Tandläkartidningen mellan 2008 till 2017. En sammanställning och kategorisering gjordes av två granskare enligt en utarbetad mall. Dessa artiklar utgjorde grund för analys i syfte att undersöka trender och ämnesmässig spridning, men även en analys av författarna gällande kön och ursprungsland. Även studiedesign av artiklarna kategoriserades. Dessa data sammanställdes i det statistiska verktyget  IBM SPSS Statistics 25. Resultatet visade att oral medicin 12,6%, materialvetenskap och teknologi (9,1%), cariologi (8,2%) parodontologi (7,7%), protetik (6,9%) utgjorde de fem mest publicerade ämnena i tidningen. Artikeltypsfördelning var 61% översiktsartiklar, 14% autoreferat, 10% debattartiklar, 9% vetenskapliga originalartiklar och 6% fallbeskrivningar. Om man delar upp 10-årsperioden i två, dvs 2008-2012 och 2013-2017, visar det sig att det skett en ökning av kvinnliga författare från 40,5% mellan 2008-2012 till 43,5% under perioden 2013-2017. I Sverige har det varit en majoritet av kvinnliga författare i perioden 2015-2017. Sammanfattat går det att konkludera att det finns en viss spridning i odontologiska områden som publiceras i tidningen där vissa områden dominerar över en 10-årsperiod. Oftast är författarna män även om andelen kvinnliga författare ökat över tid. För att skapa en överblick över ämnen som dominerar och för att se tydligare trender gällande artikelförfattarna finns det möjlighet att analysera data under ett längre tidsspann.
Publisher Malmö universitet/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject Tandläkartidningen
Trender
Vetenskapliga artiklar
Innehållsanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/29767 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics