#Hashtags - Hur har den svenska mediebranschens arbetsmiljö påverkats av metoo hittills?

DSpace Repository

#Hashtags - Hur har den svenska mediebranschens arbetsmiljö påverkats av metoo hittills?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title #Hashtags - Hur har den svenska mediebranschens arbetsmiljö påverkats av metoo hittills?
Author Ede, Johanna ; Cogias, Olympia
Date 2019
English abstract
This study will examine how the Swedish media industry’s work environment has been influenced by the metoo movement so far. To figure this out the connection between hashtags and metoo will be analyzed to understand which influence the hashtag itself has had on the movement and its spread. The study’s aim is therefore to examine how the influence Swedish media industry’s work enviroment has been influenced by metoo so far, and to examine how a hashtag functions to understand the meaning it has had for the metoo-movement. To answer the study’s research question, several qualitative interviews with several important persons based on the research question has been made. The majority of the informants are working in the media industry and they therefore have insight and their own perspectives regarding how metoo has affected their workplace so far. To gain more relevant information, a metoo-expert has been interviewed, and to examine the connection between the hashtag and metoo a digital expert has been interviewed as well. Both theory and the collected data from the informants indicates that metoo has affected the Swedish media industry’s work environment. It is also possible to see that the hashtag itself has been important for metoo’s spread. The question about equality and sexual harassment has begun to be discussed more openly, which among other things has led to the fact that many companies have begun to work more actively to remove sexual harassment and similar at their workplaces after metoo broke through.
Swedish abstract
I denna studie undersöks det hur den svenska mediebranschens arbetsmiljö har påverkats av metoo-rörelsen hittills. För att ta reda på detta analyseras även kopplingen mellan hashtags och metoo för att förstå vilket inflytande själva hashtagen har haft för rörelsen och dess spridning. Studiens syfte är därför att undersöka hur den svenska mediebranschens arbetsmiljö har påverkats av metoo samt att ta reda på hur hashtags fungerar för att förstå vilken innebörd den haft för metoo. För att besvara studiens frågeställning har ett flertal kvalitativa intervjuer med flera väsentliga personer utifrån frågeställningen utförts. Majoriteten av informanterna arbetar inom mediebranschen och har därför både insikt och egna uppfattningar gällande vilken påverkan metoo haft på deras arbetsplats hittills. För att samla ytterligare relevant information har en expert på metoo intervjuats, samt en digital expert för att undersöka kopplingen mellan hashtagen och metoo. Både teorin och den insamlade datan från informanterna indikerar att metoo påverkat den svenska mediebranschen arbetsmiljön. Det går också att se att själva hashtagen har varit betydande för metoo:s spridning. Jämställdhet och sexuella trakasserier på arbetsplatsen har börjat diskuteras mer öppet vilket bland annat lett till att många företag har börjat arbeta mer aktivt med att få bort sexuella trakasserier och dylikt på arbetsplatsen efter att metoo slog igenom.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Metoo
Hashtags
Media
Mediebranschen
Jämställdhet
Arbetsmiljö
Sexuella trakasserier
Handle http://hdl.handle.net/2043/29777 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics